asociace užité grafiky a grafického designu

Markéta Jáchimová

Dívky z domu číslo 651

2012, kombinovaná technika, 110 — 80 — 90 cm

Tři sochy, tři dívky v životní velikosti, které jsou sklíčené, klečí na podlaze a kreslí cosi svým sádrovým prstem. Snaží se neverbálně komunikovat s okolím. Co vlastně kreslí či píší, nevědí. Bílá těla, z části vytvořená z odlitků autorky, z části domodelovaná kombinovanou technikou. Tělo jim zakrývá reálné oblečení. Mysl zakrývá temnota. Místo ovládla nicota.

sochy Markéta Jáchimová, vlevo, Dana Sahánsková, vlevo za roh kóje Markéta Hlinovská, vzzadu Michal Drozen, fotografie: Radek Jandera

pod okny Matěj Smetana