asociace užité grafiky a grafického designu

Matěj Smetana

Pád Louvru

2014, 30 m — 90 cm, digitální tisk na papíře

Sekvence digitálních kreseb postupně sledující fiktivní zánik Louvru. Třicet fází kreslených tenkou čarou mezi dvěma obrazy romantického malíře Huberta Roberta. Jednotlivé části animace, ze kterých se ale animace nikdy nestane. Kresba, jejíž tenká čára nikdy neumožní jí vizuálně uchopit v celku. Je ale možné sledovat jednotlivé fragmenty kresby, které jsou postupně se měnící fáze. Téma vychází z disertační práce Matěje Smetany na téma o nezáměrných vlivech v umění.

Fotografie: Radek Jandera

v popředí sochy Markéta Jáchimová, pod okny Matěj Smetana, fotografie: Radek Jandera