asociace užité grafiky a grafického designu

Mira Gáberová

Heros/Hrdinovia

2005, 2014 kopírovací papír, 21 — 29,7 cm

V týchto kresbách som pracovala s privlastnením reprodukcií antických sôch. Väčšina týchto sôch postráda penis, (to, čím sú charakteristickí mužský hrdinovia). S istou dávkou irónie a nadsádzky im prinavraciam ich hrdinstvo.

Fotografie: Radek Jandera.

Bez názvu / Untilted

2014, záznam performance

Fotografie: Jiří Dvořák.