asociace užité grafiky a grafického designu

Miroslav Hašek

Portrét umělce

2014, akce, kresba, participace

Do svého projektu Hašek zapojil několik desítek dětí z mateřské školy, kterým dal za úkol nakreslit jeho portrét v krajině. Hašek vystavuje vzniklé dětské kresby a otevírá tak otázky o původu autorství v současném umění, zapojení diváka do procesu vzniku autorského díla a o povaze konceptuálních uměleckých děl současné produkce.

fotografie: Radek Jandera