asociace užité grafiky a grafického designu

Pavla Gajdošíková

80 procent naší kriminality je vymyšleno gádži

2014, objekty

Skládanky, které vycházejí z modelářské volnočasové aktivity v procesu tvorby Pavly Gajdošíkové nabývají nových rozměrů pochopení. V jejím podání zobrazují situaci v ústecké čtvrti Předlice, kde žijí převážně Romové. Vystavené objekty upozorňují na absurditu kolem narůstající „romské otázky“. Objekty jako hezké domečky vytvořené podle techniky domácích kutilů jsou příkladem sociálního přesahu do výtvarné oblasti. Poukazují nejen na neonacistické pochody, ke kterým se přidává stále vice lidí, ale ukazují také bezvýchodnost situace, že z ghetta není cesty ven. Objekty zobrazují jak reálné vybydlené domy z čtvrti Předlice, tak ubytovny, kde Romové mnohdy bez souhlasu končí. Zde paradoxně nemají na vysoký nájem a tak se pro ně tyto nové domovy stávají klecí.

Fotografie: Radek Jandera

objekty Pavla Gajdošíková, v pozadí Mira Gáberová, fotografie: Radek Jandera