asociace užité grafiky a grafického designu

přednáška Muzeum umění Olomouc

Přednáška a prezentace publikace Postkonceptuální přesahy v české kresbě

15. 9. 2016 od 18 hod.

Muzeum umění Olomouc, Dům hudby, Denisova 47, Olomouc

Fenomén kresby a její různé aspekty v současné tvorbě mladých českých a slovenských umělců představí Lenka Sýkorová, autorka a editorka publikace přinášející teoretický pohled na vývoj české kresby v letech 2000–2015.

Přednáška se koná v rámci doprovodného programu k výstavě Uhlem, štětcem, skalpelem... | Sbírka kresby Muzea umění Olomouc.

prednáška ke zhlédnutí zde

fotografie: Tereza Hrubá