asociace užité grafiky a grafického designu

Město Tišnov – nový logotyp a vizuální styl

Na podzim roku 2011 vyhlásilo město Tišnov otevřenou soutěž na logotyp a vizuální identitu. Tato kvalitně vypsaná soutěž přinesla své ovoce v podobě značky navržené studentkami magisterského studia ateliéru Grafický design 1 FUD UJEP – Martinou Calajovou a Lucií Zelenou.

Zadání soutěže je možné si prohlédnout na webové stránce města.

Jako základ pro tvorbu logotypu města Tišnov jsme zvolily výrazný krajinotvorný prvek v nejbližším okolí města – kopce Květnici a Klucaninu. Oba jsou velmi výraznými symboly jak z historického tak kulturního hlediska. Na Klucanině se nachází rozhledna, ze které se otvírá nádherný pohled na zvlněnou krajinu Vysočiny a je také cílem mnohých turistů. Květnice naopak skrývá největší bohatství v sobě a nabízí naleziště vzácných minerálů. Tvar obou kopců se promítá v logotypu ve zvýrazněné vrchní části písmene S a v obráceném akcentu. Oba tyto identické prvky tvoří zároveň velmi čistou, nekomplikovanou a snadno zapamatovatelnou značku.

Tento jednoduchý tvar skýtá možnosti v dalších aplikacích, především v tvorbě specifických značek pro významné symboly města Tišnova – rozhlednu, naleziště nerostů a Tišnovský kras. Značky si stále zachovávají jazyk logotypu a dávají vznikat jeho zajímavým modifikacím. Tímto máme k dispozici jednotné a ucelené tvarosloví, které se dále rozvíjí v jednotlivých aplikacích vizuálního stylu a mimo jiné nabízí také řešení pro logotyp Tišnovské televize.

BcA. Martina Calajová a BcA. Lucie Zelená