asociace užité grafiky a grafického designu

Osobní krajina | Move Gallery opět v terénu!

9. 10. – 28. 10. 2012 Roudnice nad Labem

Vystavující: Ladislav Mašek
Fotografie: Marek Štim, Adéla Walhauserová

Zahájení výstavy: pondělí 8. 10. v 18.00

Místo výstavy: prostranství před Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem
Trvání výstavy: 9.–28. 10. 2012
Otevřeno: denně mimo pondělí 10–12, 13–17 hodin
Kurátoři: Martina Calajová, Michal Kukačka, Dana Zikmundová

„...doma s tatínkem jsme to natírali a tak jsme pokračovali a pokračovali, až jsme dokráčeli sem,“ vzpomíná Ladislav Mašek na kořeny svého koníčku u příležitosti realizace druhé výstavy z cyklu Sever, která se v Move Gallery tentokrát přemístila do Roudnice nad Labem.

Move Gallery je experimentální výstavní prostor (pohyblivý kontejner) pro prezentaci současného vizuálního umění, založený studenty ateliéru Grafický design I. ústecké Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FUD UJEP) Martinou Calajovou a Michalem Kukačkou.

Jsou to vášeň, radost, vynalézavost, hravost, ale i pečlivost a vytrvalost, které propo- jují tuto mladou galerii a aktuální výstavu Osobní krajina. Fotografie, zahradní skulp- tury a další doplňující materiály dokumentují vlastnoručně postavený svět v jedné malé klíšské zahrádce i jeho tvůrce Ladislava Maška. Díky Move Gallery se část tohoto soukromého světa přemístila z Ústí nad Labem do přibližně padesát kilometrů vzdáleného města přímo před Galerií moderního umění, aby se na tři týdny otevřela širokému publiku.

Výstava se nezabývá nanologií, ale spíše osobním přístupem autora k dílu a zároveň vnímáním všech kolemjdoucích (kolem originální zahrady v Ústí nad Labem i inter- pretované v Roudnici nad Labem). Osobní krajina je konfrontací soukromého pros- toru ve veřejném.

Autory fotografií jsou studenti Ateliéru Aplikované a reklamní fotografie FUD UJEP v Ústí nad Labem Marek Štim a Adéla Walhauserová.

Pozvánka ke stažení.

Tisková zpráva ke stažení.

Fotografie z vernisáže
Autorky: Lenka Sýkorová a Petra Bejdová.

 

Recenze Terezy Novákové: Move gallery tentokrát v Roudnici nad Labem

Move gallery je nezávislá galerie se zaměřením na vizuální komunikaci mající snahu proniknout do míst, kam se současné umění, konkrétně mladý design, téměř nedostane. Tedy do menších měst, obcí a opomíjených regionů. Jedná se o koncept, který v soudobé síti nezávislých galerií není příliš obvyklý, přesto je celý projekt pohyblivého výstavního prostoru známý a poměrně běžný například v Japonsku. V Evropě jsou transportní boxy používány spíše jako součást výstavních prostor (např. u Motorenhalle v Drážďanech).

Program mobilní galerie, kterou iniciátorům věnoval a upravil podle požadavků galerijního provozu sám výrobce kontejnerů, se zaměřuje na komunikaci s veřejností ve třech úrovních. Výstavy navštíví velkoměsta, kde je publikum informované o soudobém uměleckém dění, dále se Move gallery snaží vytvořit zázemí pro workshopy, přednášky a festivaly. Poslední nejprogresivnější ambicí je představit galerii a její obsah v menších městech a místech zcela odtržených. Protože si jsou organizátoři vědomi svého těžkého úkolu, staví ho do role experimentu, který potvrdili i na vizuálním pojetí galerie (polep s mottem „Přijedu za tebou kamkoliv“).

Iniciátoři Move gallery jsou grafičtí designéři Martina Calajová a Michal Kukačka, přirozeně komunikativní studenti grafického designu¹, jejichž smýšlení je blízké kulturně-sociální interakci s širokým spektrem veřejnosti. Galerie samotná vyjadřuje jejich touhy i vyústění studia. Prvně byla představena v červnu 2011 jako součást bakalářských prací na chodbě Fakulty umění a designu a přibližuje osobu grafika jako projektanta a strůjce ideje.

Na první výstavě (Když pánbů dá…) u Altánu Klamovka V Praze v říjnu 2011 si celá galerie vyzkoušela roli exponátu, v němž se mísil současný design s lidovým uměním. Po roce se galerie vrátila do Ústí nad Labem v rámci cyklu Sever, v němž i ta současná výstava pokračuje. Červnový projekt nazvaný Moje město – Ústí nad Labem naplňoval více představy iniciátorů o kurátorské koncepci, neboť prostor o rozměrech 4 × 2,5 metru prezentoval výstupy (na téma úprav veřejného prostoru města) vzniklé z aktivní spolupráce ateliéru Design Interiéru s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem.

Nynější výstava Osobní krajina je zatím třetí a představuje se tedy i na svém třetím působišti, v Roudnici nad Labem, u Galerie moderního umění. Toto umístění ji poprvé představuje na malém městě, za což vděčí produkčnímu a organizačnímu úsilí kurátorského týmu i vlídnému přijetí roudnické galerie.

Unifikovaný nablýskaný kontejner tentokrát představil komplexní svět ústeckého rodáka Ladislava Maška.

Porcelánové, keramické postavičky a plastové hračky seskupené v roztodivných konstelacích navodí v divákovi pocit tajuplných příběhů skrývajících se za jejich vznikem a o neuvěřitelné imaginativnosti jejich autora. To nedoplněné o fotografie z autorovy dílny i zahrady od Marka Štima a Adély Waldhauserové (ateliér Aplikované a reklamní fotografie FUD UJEP). Vodítko ke „čtení“ artefaktů si však musí divák dotvořit sám, autor se rozpovídá se pouze o tom, jak každý rok kolem 200 artefaktů ze své zahrádky a půdy natře a opráší. Dělají radost jemu i dětem ze školky naproti jeho domu.

Pan Mašek je totiž známý sběratel a chovatel všeho – od robotů transformers, přes autodráhy, stavebnice po panenky a plyšáky. Po desítky let vytvářené barvené figurky z hlíny a porcelánu jsou jako ze světa disneylandu a ruské pohádky zároveň. Jeho svět navíc střeží smečka psů, koček a papoušků, kteří prý odhánějí dav novinářů, jež jsou starým pánem a jeho zahrádkou poblíž plaveckého bazénu fascinováni. Toto barevné dětské a zároveň děsivé insitní umění mající tendenci vzbuzovat ikonografické výklady skrumáží jsou tvořivostí inspirovanou vnější realitou, kýčem i osobní mytologií autora.

Move gallery jako pohyblivý stánek v sobě mísí svět umění se světem designu a naivity. Sdružuje v osobách iniciátorů kurátora a grafika, který se však neobejde bez okolního světa, bez zázemí. Ze zaměření celého projektu je patrné, že hlavní důraz je kladen na reakci veřejnosti a podnícení zájmu o vizuální gramotnost, což výstava „trapslíků“ Ladislava Maška splnila dokonale.

¹ Grafický design 1 (prof. Karla Míška na katedře Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem)

MgA. Tereza Nováková