asociace užité grafiky a grafického designu

TOP Týden grafického designu.

Pro veřejnost nabízí bohatý doprovodný program.

5. října 2012 večer byl v Ústí nad Labem zahájen v pořadí druhý ročník TOP Týdne grafického designu. Zahajovací párty byla zároveň spojena se slavnostním otevřením Inkubátoru Předlice, v jehož prostorách se celý program TOP vol. 2 odehrává.

TOP Týden grafického designu v Ústí n. L. je svým rozsahem na české poměry unikátní akcí zaměřenou na obor grafického designu, která je pořádána pod záštitou Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jedná se především o mezinárodní workshop, který si dal jako prioritní úkol navazovat kontakty mezi jednotlivými studenty vysokých uměleckých škol po celém světě. Cílem je hlavně poznat nové spolupracovníky, nové přístupy ke grafickému designu. Aby celá akce dostála svému názvu (Týden grafického designu), a nejednalo se pouze o mezinárodní workshop, je po celou dobu konání TOPu, nejen pro účastníky workshopů, připraven program složený z veřejných přednášek, vernisáží, výstav, promítání filmů i uvítacích, rozlučkových a průběhových párty.

Stejně jako u prvního ročníku TOPu jsou pak i letos autorkami vizuálního stylu Martina Calajová a Lucie Zelená.

TOP vol. 2 Workshop
Pracovní část TOPu nabídne letos přihlášeným studentům možnost vybrat si jeden ze tří workshopů vedených jedním nebo více lektory. Pro lepší přípravu i kvůli nabitému programu znají studenti předem také témata, která pro ně jednotliví lektoři vybrali. Stejně jako na prvním ročníku je vítaná spolupráce více studentů na jednom projektu, neboť jak bylo již řečeno výše, TOP má být především o navazování nových kontaktů. Letošní česko-finské lektorské složení je následující:
1/ Karel Míšek (Česká republika), asistent: Jan Hora (Česká republika)
2/ Pekka Loiri (Finsko), asistent: Antti Halonen (Finsko)
3/ Kari Piippo (Finsko)

TOP vol. 2 Doprovodný program
Kromě již uzavřeného okruhu studentských workshopů se podařilo sestavit bohatý doprovodný program, který je zdarma přístupný také pro veřejnost. Kdokoli se tak může zúčastnit kterékoli z akcí následujícího programu:

Pátek 5. 10.
19.00 Opening party Inkubátoru Předlice a TOP vol. 2 s vernisáží výstavy Zadudej Gajde

Sobota 6. 10.
17.00 Přednáška DRAWetc. / Vladimír Strejček

Neděle 7. 10.
17:00 Slavnostní otevření Up Gallery na Větruši (Fibichova 392, 400 01 Ústí n. L., Zrcadlové bludiště)
21:00 Multiminikino (promítání filmu v rámci festivalu Jeden svět a série animovaných filmů z VŠUP)

Pondělí 8. 10.
18.00 Vernisáž Move Gallery / Výstava Osobní krajina / Roudnice nad Labem (před Galerií moderního umění)

Úterý 9. 10.
20.20 Pecha Kucha Night / Muži-objekty

Středa 10. 10.
17.00 Přednáška De-sign / Iva Š. Tattermuschová a Jakub Štěpánek
17.45 Přednáška Komfort Mag /Radek Sidun a Pavel Turek
18.30 Přednáška Papelote / Kateřina Šachová a Filip Šach
21.00 Afterparty / Experimentální prostor Mumie (Velká hradební 50,  Ústí n. L.)

Všechny akce, u nichž není uvedeno jinak, se konají v prostorách Inkubátoru Předlice
(budova SCHIFR-AC, s. r. o. / areál Severočeské armaturky, 1. patro /, Jateční 1588/49, Ústí n. L.)
Výjimkou jsou pouze Pecha Kucha Night a Multiminikino, které se konají v Galerii Emila Filly (stejná budova jako Inkubátor Předlice, ale 2. patro) a jsou zahrnuty do doprovodného programu výstavy OBJEKTiVNĚ.

www.topworkshop.cz

text: Lucie Kaslová
Foto: Petra Bejdová