asociace užité grafiky a grafického designu

Výzva – galerie designu na aug.cz

Zapoj se do utváření virtuální galerie na stránkách Asociace užité grafiky a grafického designu www.aug.cz!

Přátelé, kolegové a příznivci dobrého designu,

zveme vás ke spoluutváření virtuální galerie na stránkách Asociace užité grafiky a grafického designu! 
Původní stránky pomalu opouštíme a již užíváme nové, které jsou na počátku svého vývoje. Věříme, že nám s jejich náplní pomůžete. Do budoucna bychom chtěli, aby se stránky staly místem pro setkávání grafických děl mladých návrhářů, studentů, absolventů, ale i zkušených profesionálů.

Prezentace prací bude rozdělená do několika kategorií, podle škol, ateliérů nebo odbornosti a zaměření autorů. Abychom vytvořili expozici, jejíž snahou je být co možná nejreálnější výpovědí o stavu grafické tvorby u nás, pokusíme se prezentovat všechny dokumenty, pokud to bude tématicky i technicky možné. Galerie bude dynamickým prostorem, který se bude rozvíjet s vaší pomocí. Na stránkách AUG tak také dojde k neformálnímu srovnání jednotlivých ateliérů zabývající se grafickou tvorbou. Odborná i laická veřejnost dostane šanci díla prohlédnout, porovnat, komentovat a udělat si obrázek o úrovni či zaměření škol. AUG chce představovat všechny zajímavé aktivity napojené na užitou grafiku či grafický design, které je obtížné jinde odprezentovat. Každé dílo bude doplněno medailonkem o autorovi či ateliéru.

Za několik minut práce strávených posláním dokumentů na emailovou adresu produkce@aug.cz vám nabízíme prezentaci, medializaci, ale především informace o aktuálním stavu grafické vizuální kultury.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Za Asociaci užité grafiky,

MgA. Dana Zikmundová