asociace užité grafiky a grafického designu

2010

Virtuální bienále Praha 2010

Vážení kolegové, příznivci dobrého umění a designu, Asociace užité grafiky a grafického designu pořádá čtvrtý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu virtuální bienále praha 2010

téma / Tématem pro rok 2010 je diskriminace. Toto téma je možné pojmout velmi široce od negativního vlivu globalizace, genderu až po vlastní reflexi současného společenského vývoje.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.
ocenění / Grand Prix, zlatá medaile (profesionální kategorie), stříbrná medaile (profesionální kategorie), bronzová medaile (profesionální kategorie), zlatá medaile (studentská kategorie), stříbrná medaile (studentská kategorie), bronzová medaile (studentská kategorie).

technická data / PDF, formát A4, černobíle, 300 ppi. Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo. Práce zasílejte v termínu od 1. do 20. 10. 2010 formou vyplnění formuláře na stránkách biennale.augdesign.cz. Díla vložená po 20. 10. 2010 nebudou do soutěže zařazena, stejně tak nebudou akceptovány práce zaslané e-mailem.

Práce musí být kvůli identifikaci označeny na pravé straně jménem autora nebo e-mailovou adresou, rokem a zemí vzniku, studentské práce i názvem školy.

Zaslané práce budou umístěny na stránkách biennale.augdesign.cz v sekci bienále. Tiskovou realizaci výstavy zajistí organizátoři.

výstava / Výstava bude prezentována od 2. do 21. listopadu 2010 v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová.

vernisáž / Vernisáž proběhne 2. 11. 2010 v 18.00 v Altánu Klamovka.

organizační výbor/ Karel Míšek (CZ, chair of the commitee), Petr Kubín (CZ), Thierry Sarfis (FR), Karel Aubrecht (CZ), Gianfranco Torri (IT) and Jiří Toman (CZ).

mezinárodní porota / Zdzislaw Schubert (Poland, chair of the jury), Piotr Kunce (Poland), Laze Tripkov (Macedonia), Jan Hora (Czech Republic), Václav Houf (Czech Republic).

– – –

Dear colleagues and appreciators of quality art and design, AUG DESIGN is proud to hold its fourth international art & design show virtual biennale prague 2010.

theme / The theme for this year is discrimination. This theme may be interpreted quite widely from the negative effects of globalization, gender to a personal reflection of society’s general trend of development.

categories / Professional artists and designers, College students.
prizes / Grand Prix, Golden Medal (Professional category), Silver Medal (Professional category), Bronze Medal (Professional category), Golden Medal (Student category), Silver Medal (Student category), Bronze Medal (Student category).

technical requirements / PDF, A4 size, black & white, 300 ppi. We will accept maximum one work from one author. Please submit your projects from 1 to 20 October 2010 by filling a form on biennale.augdesign.cz Projects that will be added after 20 October 2010 will not be accepted. We will also not accept works sent by e-mail.

To facilitate identification, all entries must bear on the bottom right-hand side the author’s full name and/or e-mail address, year and country of origin. Student works must also give the name of the school.

Entries will be presented at biennale.augdesign.cz Printing of entries will be provided by show organisers.

exhibition / The show will be held from 2 to 21 November, 2010 at the Altán Klamovka, Prague. Gallery curator is Lenka Sýkorová.

opening / The opening will take place on November 2, 6:00 PM at Altán Klamovka.
More on http://www.augdesign.cz/aktual/projekty.php and http://www.augdesign.cz/aktual/historie_vystav.php.

organising committee / Karel Míšek (CZ, chair of the commitee), Petr Kubín (CZ), Thierry Sarfis (FR), Karel Aubrecht (CZ), Gianfranco Torri (IT) and Jiří Toman (CZ).

international jury / Zdzislaw Schubert (Poland, chair of the jury), Piotr Kunce (Poland), Laze Tripkov (Macedonia), Jan Hora (Czech Republic), Václav Houf (Czech Republic).