asociace užité grafiky a grafického designu

pozvánka / invitation

pozvánka / invitation

virtuální bienále praha 2010

Asociace užité grafiky a grafického designu (AUG) pořádá čtvrtý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze.

Projekt, který je rozdělen do dvou soutežních kategorií (profesionální umělci – designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z České republiky, Číny, Dánska, Chorvatska, Finska, Francie, Íránu, Kanady, Maďarska, Makedonie, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruské federace, Slovinska, Srbska a Velké Británie.

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altán Klamovka v Praze.
Vernisáž se uskuteční 2. listopadu 2010 v 18.00.
Výstava potrvá do 21. listopadu 2010, otevřeno v sobotu a v neděli 14.00–18.00.

Altán se nachází v parku Klamovka, nedaleko zástávky tramvajových linek č. 6, 9, 10 a 16.

Úvodní slovo pronese Karel Míšek, kurátorkou galerie je Lenka Sýkorová.

Online galerie bienále: http://biennale.augdesign.cz/virtualni-biennale/ucastnici-bienale-participants-of-the-biennale.htm

Podpořeno Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Praha, Městskou částí Praha 5 a Gestorem – ochranným svazem autorským.
Altán Klamovka spravuje Syndikát výtvarných umělců a Asociace užité grafiky.

Stáhnout pozvánku v PDF.

–––

virtual biennale prague 2010

AUG DESIGN holds fourth annual international parade of visual art and design in Prague.

Art project, divided into two competition categories (Professional and Student Category), represents visual artists from Canada, China, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Germany, Finland, France, Hungary, Iran, Macedonia, Poland, Portugal, Romania, the Russian Federation, Serbia, Slovenia and the United Kingdom.

We would like to cordially invite you to an opening of the exhibition.
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, November 2, 2010, from 6 pm.

The exhibition will run until November 21, 2010, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.

You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

Introductory word by Karel Míšek, curator of the gallery is Lenka Sýkorová.

Online gallery of the biennale: http://biennale.augdesign.cz/virtualni-biennale/ucastnici-bienale-participants-of-the-biennale.htm

Supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, City Quarter of Prague 5
and Gestor – the Union of the Protection of Authorship.
Altán Klamovka Gallery is managed by: Syndikát výtvarných umělců & Asociace užité grafiky (AUG).

Download invitation in PDF.

 

virtual biennale prague 2010