asociace užité grafiky a grafického designu

2011

 

Vážení kolegové, příznivci dobrého umění a designu, Asociace užité grafiky a grafického designu pořádá pátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu

Virtuální bienále Praha 2011
mezinárodní přehlídka umění a designu v Praze

téma / Tématem pro rok 2011 je China (Čína). Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významu této země v kontextu světového vývoje.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.

ocenění / Grand Prix, zlatá medaile (profesionální kategorie), stříbrná medaile (profesionální kategorie), bronzová medaile (profesionální kategorie), zlatá medaile (studentská kategorie), stříbrná medaile (studentská kategorie), bronzová medaile (studentská kategorie).

technická data / PDF, formát A4, černobíle, 300 dpi. Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo. Práce zasílejte v termínu od 1. do 20. 10. 2011 formou vyplnění formuláře na stránkách aug.cz. Díla vložená po 20. 10. 2011 nebudou do soutěže zařazena, stejně tak nebudou akceptovány práce zaslané e-mailem. Organizátoři zajistí tiskovou realizaci výstavy.

Práce musí být kvůli identifikaci označeny na pravé straně jménem autora nebo e-mailovou adresou, rokem a zemí vzniku, studentské práce i názvem školy.

Práce budou umístěny na webových stránkách a organizační výbor provede výběr na výstavu: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organizační výbor / Karel Míšek (ČR, předseda výboru), Radek Medal (ČR), Thierry Sarfis (FR), Karel Aubrecht (ČR), Michal Kukačka (ČR) a Jiří Toman (ČR).

mezinárodní porota / Dušan Junek (SK, předseda poroty), István Orosz (H), Laze Tripkov (MK), Jan Hora (ČR), Pavel Noga (ČR).

výstava / Výstava bude prezentována v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

vernisáž / Vernisáž proběhne dne 8. 11. 2011 v 18.00, výstava potrvá do 4. 12. 2011.

-------- výzva/challenge

Dear colleagues and appreciators of quality art and design, AUG DESIGN is proud to hold its fifth international art & design show

Virtual Biennale Prague 2011

Prague International Art & Design Exhibition

theme / The theme for this year is China. This theme can be interpreted in a wide spectrum of the meaning of this country in the context of the global development.

categories / Professional artists and designers, College students.

prizes / Grand Prix, Golden Medal (Professional category), Silver Medal (Professional category), Bronze Medal (Professional category), Golden Medal (Student category), Silver Medal (Student category), Bronze Medal (Student category).

technical requirements / PDF, A4 size, black & white, 300 dpi. We will accept maximum one work from one author. Please submit your projects from 1 to 20 October 2011 by filling a form on aug.cz. Projects that will be added after 20 October 2011 will not be accepted. We will also not accept works sent by e-mail. Printing of entries will be provided by show organisers.

To facilitate identification, all entries must bear on the bottom right-hand side the author’s full name and/or e-mail address, year and country of origin. Student works must also give the name of the school.

Entries will be presented at and Organising Committee will provide a selection on exhibition: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organising committee / Karel Míšek (CZ, chair of the committee), Radek Medal (CZ), Thierry  Sarfis (FR), Karel Aubrecht (CZ), Michal Kukačka (CZ) and Jiří Toman (CZ).

international jury / Dušan Junek (SK, chair of the jury), István Orosz (H), Laze Tripkov (MK), Jan Hora (ČR), Pavel Noga (ČR).

exhibition / The show will be held at the Altán Klamovka, Prague. Gallery curator is Lenka Sýkorová. More on www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

opening / The opening will take place on November 8, 2011 at 6:00 pm at the Altán Klamovka Gallery. The exhibition will run until 4 December, 2011.