asociace užité grafiky a grafického designu

Registrovat práci na virtuální bienále 2012
Subscribe work for Virtual Biennale 2012


formát A4, 300 ppi, ČB, bez spadávek, maximální velikost 2 MB

A4, 300 ppi, BW, no bleeds, max. file size 2 MB


600x840px, 72 ppi, RGB, bez spadávek, maximální velikost 500 kB

600x840px, 72 ppi, RGB, no bleeds, max. file size 500 kB