199

Jan Šlégr

Czech Republic
student - Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně