230

Oskar Żytkowski

Poland
student - Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego