asociace užité grafiky a grafického designu

pozvánka / invitation

AUG DESIGN pořádá šestý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma CORRUPTION.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Belgie, Bulharska, Číny, Ekvádoru, Estónska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kazachstánu, Litvy, Maďarska, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruské federace, Slovenska, Španělska, Turecka, Ukrajiny, USA a Venezuely.

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
vernisáž se uskuteční 13. 11. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 2. 12. 2012, otevřeno so a ne 14:00-18:00
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9 a 10
Úvodní slovo pronese Karel Míšek a kurátorka Lenka Sýkorová

podpořeno:  FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Praha, Městskou částí Praha 5 a Gestorem – ochranným svazem autorským

Altán Klamovka spravuje: Syndikát výtvarných umělců a Asociace užité grafiky

pozvánka

........................................................................................................................

Altán Klamovka Gallery, Prague

6th Virtual Biennale Prague 2012

AUG DESIGN – holds sixth annual international parade of visual arts and design.

Theme: CORRUPTION

International Art Project is divided into two categories: Professional and Student Category.

Art Project is representing visual artist from Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Czech Republic, Ecuador, Estonia, Germany, Finland, France, Hungary, Iceland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Mexico, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Spain, Turkey, Ukraine, United States and Venezuela.

Gallery of Altán Klamovka cordially invites you:

to an opening of the exhibition on Tuesday, November 13, 2012, from 6 p. m.

The exhibition will run until December 2, 2012, opening hours Saturday and Sunday form 2 to 6 p. m.

you will find in park Klamovka, Tram no. 4, 9 & 10

Introductory word by Karel Míšek. Curator of the gallery is Lenka Sýkorová.

supported by: FUD UJEP in Ústí nad Labem, the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, City Quarter of Prague 5 and Gestor - the Union of the Protection of Authorship.

invitation