asociace užité grafiky a grafického designu

Challenge/Výzva

---challenge

Dear colleagues and appreciators of quality art and design,
AUG Design is proud to hold its seventh international art & design show

Virtual Biennale Prague 2014
Prague International Art & Design Exhibition

theme / The theme for this year is Information War. This theme can be interpreted from a wide spectrum of the meaning to a personal reflection of society’s general trend of development.

categories / Professional artists and designers, College students.

prizes / Grand Prix, Golden Medal (Professional category), Silver Medal (Professional category), Bronze Medal (Professional category), Golden Medal (Student category), Silver Medal (Student category), Bronze Medal (Student category).

technical requirements / PDF, A4 size, black & white, 300 dpi. We will accept maximum one work from one author. Please submit your projects from 15th October to 7th November 2014 by filling a form on www.aug.cz/virtualni-bienale. Projects that will be added after 7th November 2014 will not be accepted. We will also not accept works sent by e-mail. Printing of entries will be provided by show organisers. To facilitate identification, all entries must bear on the bottom right-hand side the author’s full name and/or e-mail address, year and country of origin. Student works must also give the name  of the school. Entries will be presented at and Organising Committee will provide a selection on exhibition: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organising committee / Karel Míšek (ČR, chairman of the committee), Jan Hora (ČR),
Michal Kukačka (ČR), Lenka Sýkorová (ČR) and Jiří Toman (ČR).

international jury / Laze Tripkov (MK, chairman of jury), Jakub Konupka (ČR),
Robert Paršo (SK), Thierry Sarfis (FR) and Mieczysław Wasilewski (PL).

exhibition / The show will be held at the Altán Klamovka, Prague. Gallery curator is Lenka Sýkorová. More on www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

opening / The opening will take place on 11th November, 2012 at 6:00 pm
at the Altán Klamovka Gallery. The exhibition will run until 7th December, 2014.

---výzva

Vážení kolegové, příznivci dobrého umění a designu, Asociace užité grafiky a grafického designu pořádá sedmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu

Virtuální bienále Praha 2014
mezinárodní přehlídka umění a designu v Praze

téma / Tématem pro rok 2014 je Information War (Informační válka). Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významu až po vlastní reflexi současného společenského vývoje.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.

ocenění / Grand Prix, zlatá medaile (profesionální kategorie), stříbrná medaile (profesionální kategorie), bronzová medaile (profesionální kategorie), zlatá medaile (studentská kategorie), stříbrná medaile (studentská kategorie), bronzová medaile (studentská kategorie).

technická data / PDF, formát A4, černobíle, 300 dpi. Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo. Práce zasílejte v termínu od 15. 10. do 7. 11. 2014 formou vyplnění formuláře na stránce www.aug.cz/virtualni-bienale. Díla vložená po 7. 11. 2014 nebudou do soutěže zařazena, stejně tak nebudou akceptovány práce zaslané e-mailem. Organizátoři zajistí tiskovou realizaci výstavy.Práce musí být kvůli identifikaci označeny na pravé straně jménem autora nebo e-mailovou adresou, rokem a zemí vzniku, studentské práce i názvem školy.Práce budou umístěny na webových stránkách a organizační výbor provede výběr na výstavu: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organizační výbor / Karel Míšek (ČR, předseda výboru), Jan Hora (ČR), Michal Kukačka (ČR), Lenka Sýkorová (ČR) a Jiří Toman (ČR).

mezinárodní porota / Laze Tripkov (MK, předseda poroty), Jakub Konupka (ČR), Robert Paršo (SK), Thierry Sarfis (FR) a Mieczysław Wasilewski (PL).

výstava / Výstava bude prezentována v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

vernisáž / Vernisáž proběhne dne 22. 11. 2014 v 17.00, výstava potrvá do 7. 12. 2014.