asociace užité grafiky a grafického designu

invitation / pozvánka

invitation / pozvánka

Altán Klamovka Gallery, Prague

7th Virtual Biennale Prague 2014

AUG DESIGN – holds seventh annual international parade of visual arts and design.

Theme: INFORMATION WAR

International Art Project is divided into two categories: Professional and Student Category.

Art Project is representing visual artist from Argentina, Austria, Belarus, Bulgaria, China, Colombia, Cuba, Czech Republic, Ecuador, France, Germany, Italy, Iran, Japan, Kosovo, Mexico, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, South Korea, Spain, Taiwan, Turkey, Ukraine, USA and Venezuela.

Gallery of Altán Klamovka cordially invites you:

to an opening of the exhibition on Saturday, November 22, 2014, from 5 p. m.

The exhibition will run until December 14, 2014, opening hours Saturday and Sunday form 2 to 5 p. m.

you will find in park Klamovka, Tram no. 4, 9, 10 & 16

Introductory word by Karel Míšek. Curator of the gallery is Lenka Sýkorová.

supported by: FUD UJEP in Ústí nad Labem, the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, City Quarter of Prague 5 and Gestor - the Union of the Protection of Authorship.

Altán Klamovka Gallery is managed by: Syndikát výtvarných umělců a Asociace užité grafiky

 

invitation / pozvánka ------------------------------------------------------------------

 

AUG Praha pořádá sedmý ročník mezinárdní přehlídky výtvarného umění a designu.

Téma: Informační válka.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do dvou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol),

Projekt je zastoupen umělci z Argentiny, Běloruska, Bulharska, České republiky, Číny, Ekvádoru, Francie, Itálie, Iránu, Japonska, Kolumbie, Kosova, Kuby, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Severní Koreji, Slovenska, Srbska, Španělska, Tchaj-wanu, Turecka, Ukrajiny, USA a Venezuely.

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:

vernisáž se uskuteční v sobotu 22. 11. 2014 v 17:00

výstava potrvá do 14. 12. 2014, otevřeno so a ne 14:00-17:00

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16

Úvodní slovo pronese Karel Míšek a kurátorka Lenka Sýkorová.

podpořeno:  FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Praha, Městskou částí Praha 5 a Gestorem – ochranným svazem autorským

Altán Klamovka spravuje: Syndikát výtvarných umělců a Asociace užité grafiky