asociace užité grafiky a grafického designu

invitation / pozvánka

AUG DESIGN – holds eighth annual international parade of visual arts and design. Theme: FRIENDSHIP

International Art Project is divided into two categories: Professional and Student Category and is representing visual artist from Argentina, Austria, Belarus, Bulgaria, Brazil, China, Cyprus, Czech Republic, Ecuador, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Indonesia, Iran, Macedonia, Mexico, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Spain, Taiwan, Turkey and USA.

Altan Klamovka Gallery in Prague invite you an opening of the exhibition on
Tuesday, November 17, 2015, from 6 p. m.

The exhibition will run until December 12, 2015, opening hours Wednesday and Saturday form 2 to 5 p. m.

you will find in park Klamovka, Tram no. 4, 9, 10 & 16

Introductory word and results announcement by Karel Míšek and Lenka Sýkorová. 
Curator of project is Lenka Sýkorová.
Graphic design by Jakub Konupka.

Organising committee / Lenka Sýkorová (CZ, chairman of the committee), Jakub Konupka (CZ), Jan Hora (CZ) a Jiří Toman (CZ).
Li Xu a project consultant from China.

International jury / Karel Míšek (CZ, předseda poroty), Robert Paršo (SK), Alain Le Quernec (FR), Jakub Konupka (CZ) a Lenka Sýkorová (CZ).

......................invitation / pozvánka

AUG DESIGN pořádá osmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma PŘÁTELSTVÍ.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Argentíny, Běloruska, Brazílie, Bulharska, České republiky, Číny, Ekvádoru, Finska, Francie, Itálie, Indonézie, Iranu, Kypru, Maďarska, Makedonie, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruské federace, Slovenska, Španělska, Taiwanu, Turecka a USA.

vernisáž se uskuteční 17. 11. 2015 v 18:00
výstava potrvá do 12. 12. 2015, otevřeno úterý a sobota 14:00-17:00
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16
úvodní slovo a vyhlášení výsledků soutěže pronese: Karel Míšek a Lenka Sýkorová
kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

Organizační výbor / Lenka Sýkorová (ČR, předsedkyně výboru), Jakub Konupka (ČR), Jan Hora (ČR) a Jiří Toman (ČR).
Li Xu konzultant projektu za Čínu.

Mezinárodní porota / Karel Míšek (ČR, předseda poroty), Robert Paršo (SK), Alain Le Quernec (FR), Jakub Konupka (ČR) a Lenka Sýkorová (ČR).