asociace užité grafiky a grafického designu

invitation / pozvánka

AUG DESIGN – holds ninth annual international parade of visual arts and design.Theme: FUTURE

Art Project is representing visual artist from Algeria, Austria, Bolivia, Bulgaria, China, Czech Republic, Ecuador, France, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Italy, Iran, Ireland, Kosovo, Macau, Mexico, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Singapore, Slovakia, Spain, Taiwan, Turkey, USA, Uzbekistan, Venezuela and Vietnam.

An opening of the exhibition on Tuesday, November 15, 2016, from 6 p. m.
The exhibition will run until December 10, 2016, opening hours Wednesday and Saturday form 2 to 5 p. m. you will find in park Klamovka, Tram no. 9, 10 & 16
Introductory word and results announcement by Karel Míšek and Lenka Sýkorová.

Curator of project is Lenka Sýkorová.
Authorial posters of project by Pekka Loiri and Karel Míšek.
Graphic design by Jakub Konupka.

Organising committee / Karel Míšek (Czech Republic, chairman of the committee), Lenka Sýkorová (Czech Republic) and Jakub Konupka (Czech Republic).

International jury / Li Xu (China, chairman of the jury), Eduardo Barrera Arambarri (Mexico), Pekka Loiri (Finland), Peter Bankov (Russian Federation) a Pavel Noga (Czech Republic).

------------------pozvánka/Invitation

AUG DESIGN pořádá devátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma BUDOUCNOST.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci Alžírska, Bolívie, Bulharska, České republiky, Čínské lidové republiky, Ekvádoru, Francie, Indonésie, Íránu, Irska, Itálie, Kosova, Macao, Maďarska, Mexika, Německa, Polska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Ruské federace, Singapuru, Slovenska, Španělska, Srbska, Tchaj-wanu, Turecka, USA, Uzbekistánu, Venezuely a Vietnamu.

vernisáž se uskuteční v úterý 15. 11. 2016 v 18:00
výstava potrvá do 10. 12. 2016, otevřeno středa a sobota 14:00-17:00
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 9, 10 a 16
úvodní slovo a vyhlášení výsledků soutěže pronese: Karel Míšek a Lenka Sýkorová

Kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Autorské plakáty k projektu navrhli: Pekka Loiri a Karel Míšek
Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

Organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru), Lenka Sýkorová(Česká republika) a Jakub Konupka (Česká republika).

Mezinárodní porota / Li Xu (Čínská lidová republika, předseda), Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko), Pekka Loiri (Finsko), Peter Bankov (Ruská federace) a Pavel Noga (Česká republika).