asociace užité grafiky a grafického designu

Poster Submission / Vkládání plakátů

As the deadline passed the submission form has been closed. Thank you all for your participation! We’re processing all posters so they can appear in the virtual gallery as soon as possible.

Vkládání plakátů bylo ukončeno. Děkujeme všem účastníkům. Přihlášené plakáty zpracováváme, aby se co nejdříve mohly objevit ve virtuální galerii.