asociace užité grafiky a grafického designu

press release / tisková zpráva

................press release

The 9th international exhibition of artists’ posters, Virtual Biennale Prague, has brought together 378 artists from 31 countries. The exhibition presents their works in two categories: professionals, and art college students (65 participating this year). The whole project is organised by the Association of Applied Graphics, Graphic Design Studio I of the Faculty of Art and Design of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, and the Altán Klamovka Gallery in Prague.

The theme for 2016 is the future, taking into account both subjective testimonies and reflections of the present. The posters on display play with meanings, hyperbole and wit. The authors express themselves with visual shortcuts, drawings frequently bordering on illustrative art, photography and graphic design. For this year the traditional remit in black and white is enriched with a colour version which is only presented in a virtual gallery. This has imparted dynamics to the exhibited collection of posters and visual strength. We find here warnings about the dangers of leaving our digital traces on the Internet and the threat of humans being controlled by new technologies. A number of authors alert us to global climate changes and war conflicts. The largest part of the collection, however, are original posters with a subjective approach to their topic. Visions of the future ranging from optimistic to pessimistic, fade into one another in the works. Future, as an unknown quantity, unites all of them.

The Virtual Biennale Prague takes place both in a virtual environment (http://future-2016.tumblr.com/), and in a physical place – the Altán Klamovka Gallery in Prague. It is thanks to the internet that the organisers are able to address a whole range of graphic designers around the world, starting cooperation with them and creating a valuable collection of artists’ posters on the given theme within two months. The works are also assessed by an international jury. Part of the project is evaluation of the works by an international jury. In cooperation with Professor Li Xu, who is chairman of the international jury and took care of the translation contest challenge into Chinese, a record 29 schools from China entered the competition this year.

Lenka Sýkorová

.......................tisková zpráva

Devátý ročník mezinárodní přehlídky autorského plakátu Virtuální bienále Praha propojil 378 umělců z 31ti zemích světa. Prezentuje se ve dvou kategoriích: profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol, kterých se letos zapojilo 65. Za organizací výstavního projektu stojí Asociace užité grafiky, Ateliér grafického designu 1 FUD UJEP v Ústí nad Labem a Galerie Altán Klamovka v Praze.

Tématem pro rok 2016 se stala BUDOUCNOST s přihlédnutím jak na subjektivní výpověď či jako reflexe současnosti. Vystavené plakáty nepostrádají hru s významy, nadsázku a vtip. Autoři se vyjádřili pomocí vizuální zkratky, kresebné mnohdy až ilustrativní techniky, fotografie a grafického zpracování. Pro letošní ročník bylo tradiční zadání v černo-bílém provedení obohaceno o barevnou verzi, která je prezentována jen ve virtuální galerii. Vystavené kolekci plakátů to dodalo na dynamičnosti a vizuální síle. Nalezneme zde poukázání na nebezpečí digitálních stop na internetu či hrozby ovládání člověka novými technologiemi. Celá řada autorů ukazuje na globální změny v klimatu nebo na válečné konflikty. Největší část kolekce však tvoří autorské plakáty se subjektivním uchopením tématu. V dílech se prolínají vize budoucnosti od optimistických až po ty pesimistické. Budoucnost jako velká neznámá však spojuje všechny příspěvky.

Virtuální bienále Praha probíhá jak ve virtuální prostředí (http://future-2016.tumblr.com/), tak na reálném místě v Galerii Altán Klamovka v Praze. Právě díky internetu jsou organizátoři přehlídky schopni oslovit celou škálu grafických designérů z celého světa a v rámci dvou měsíců s nimi navázat spolupráci a vytvořit hodnotnou kolekci autorských plakátů. Součástí projektu je hodnocení prací mezinárodní porotou. V rámci spolupráce s profesorem Li Xu, který je předsedou mezinárodní poroty a postaral se o překlad výzvy soutěže do čínštiny, se do letošního ročníku přihlásilo rekordních 29 škol z Číny.

Lenka Sýkorová