asociace užité grafiky a grafického designu

Challenge / Výzva

download the Challenge here / výzva ke stažení zde

Dear colleagues and appreciators of quality art and design, AUG DESIGN is proud to hold its tenth international art & design show

Tenth Virtual Biennale Prague 2018
Prague International Art & Design Exhibition

theme / The theme for this year is FAKE NEWS. This theme can be interpreted from a wide spectrum of the meaning to a personal reflection of contemporary society’s development.

categories / Professional artists and designers, College students.
prizes / Grand Prix, Golden Medal (Professional category), Silver Medal (Professional category), Bronze Medal (Professional category), Golden Medal (Student category), Silver Medal (Student category), Bronze Medal (Student category).

technical requirements / PDF, A4 size, black & white, 300 dpi. We will accept maximum one work from one author. Please submit your projects from 25 May to 20 June 2018 by filling a form on www.aug.cz/virtualni-bienale.

Projects that will be added after 20 June 2018 will not be accepted. We will also not accept works sent by e-mail. Printing of entries will be provided by show organisers.

To facilitate identification, all entries must bear on the bottom right-hand side the author’s full name and/or e-mail address, year and country of origin. Student works must also give the name of the school.

Entries will be presented at and Organising Committee will provide a selection on exhibition: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organising committee / Karel Míšek (Czech Republic, chairman of the committee), Lenka Sýkorová (Czech Republic) a Jakub Konupka (Czech Republic).

international jury / Dušan Junek (Slovakia, chairman of jury), Eduardo Barrera Arambarri (Mexico), Pekka Loiri (Finland),  Li Xu (China) and Laze Tripkov (Macedonia).

exhibition / The show will be held at the Altán Klamovka, Prague. Gallery curator is Lenka Sýkorová. More on: www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

At the same time in China in cooperation with Li Xu. More on: www.mzv.cz/shanghai/en/udalosti/virtualni_bienale_praha_predstavilo_v.html

opening / The opening will take place on November 13, 2018 at 6:00 pm at the Altán Klamovka Gallery. The exhibition will run until 8 December, 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení kolegové, příznivci dobrého umění a designu, Asociace grafického designu pořádá desátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu

X. Virtuální bienále Praha 2018
mezinárodní přehlídka umění a designu v Praze

téma / Tématem pro rok 2018 jsou FALEŠNÉ ZPRÁVY /FAKE NEWS/. Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významu až po vlastní reflexi s přihlédnutím na současný společenský vývoj.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.
ocenění / Grand Prix, zlatá medaile (profesionální kategorie), stříbrná medaile (profesionální kategorie), bronzová medaile (profesionální kategorie), zlatá medaile (studentská kategorie), stříbrná medaile (studentská kategorie), bronzová medaile (studentská kategorie).

technická data / PDF, formát A4, černobíle, 300 dpi. Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo. Práce zasílejte v termínu od 25. 5 do 20. 6. 2018 formou vyplnění formuláře na stránkách www.aug.cz/virtualni-bienale.

Díla vložená po 20. 6. 2018 nebudou do soutěže zařazena, stejně tak nebudou akceptovány práce zaslané e-mailem. Organizátoři zajistí tiskovou realizaci výstavy.

Práce musí být kvůli identifikaci označeny na pravé straně jménem autora nebo e-mailovou adresou, rokem a zemí vzniku, studentské práce i názvem školy.

Práce budou umístěny na webových stránkách a organizační výbor provede výběr na výstavu: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru), Lenka Sýkorová (Česká republika) a Jakub Konupka (Česká republika).

mezinárodní porota /Dušan Junek (Slovenko, předseda), Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko), Pekka Loiri (Finsko), Li Xu (Čínská lidová republika) a Laze Tripkov (Makedonie).

výstava / Výstava bude prezentována v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

Současně v Číně ve spolupráci s Li Xu. Více na:
www.mzv.cz/shanghai/cz/udalosti/virtualni_bienale_praha_predstavilo_v.html

vernisáž / Vernisáž proběhne dne 13. 11. 2018 v 18.00, výstava potrvá do 8. 12. 2018.