asociace užité grafiky a grafického designu

invitation / pozvánka

AUG DESIGN – holds tenth annual international parade of visual arts and design.

Theme: FAKE NEWS

International Art Project is divided into two categories: Professional and Student Category and is representing visual artists from from Argentina, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, China, Cuba, Czech Republic, Ecuador, France, Germany, Hungary, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Japan, Macao, Malaysia, Mexico, Poland, Republic of Macedonia, Puerto Rico, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovak Republic, South Korea, Spain, State of Qatar, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Kingdom, USA and Venezuela.

An opening of the exhibition on Tuesday, November 13, 2018, from 6 p. m.

The exhibition will run until December 8, 2018, opening hours Wednesday and Saturday form 1 to 5 p. m.

you will find in park Klamovka, Tram no. 9, 10 & 16

Introductory word and results announcement by Karel Míšek.

Authors of Project are Karel Míšek and Lenka Sýkorová.

Curator of Project is Lenka Sýkorová.

Graphic design by Jakub Konupka.

organising committee / Karel Míšek (Czech Republic, chairman of the committee), Lenka Sýkorová (Czech Republic) a Jakub Konupka (Czech Republic).

international jury / Dušan Junek (Slovakia, chairman of jury), Eduardo Barrera Arambarri (Mexico), Pekka Loiri (Finland), Li Xu (China) and Laze Tripkov (Macedonia).

-----------invitation / pozvánka

AUG DESIGN pořádá desátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma FALEŠNÉ ZPRÁVY.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Argentiny, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Čínské lidové republiky, Ekvádoru, Francie, Indonésie, Íránu, Itálie, Izraele, Japonska, Jižní Koreje, Kataru, Kuby, Macaa, Maďarska, Makedonie, Malajsie, Mexika, Německa, Polska, Portorika, Rumunska, Ruské federace, Slovenské republiky, Španělska, Spojeného království, Srbska, Švýcarska, Tchaj-wanu, Turecka, USA a Venezuely.

vernisáž se uskuteční v úterý 13. 11. 2018 v 18:00

výstava potrvá do 8. 12. 2018, otevřeno středa a sobota 13:00-17:00

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 9, 10 a 16

úvodní slovo a vyhlášení výsledků soutěže pronese: Karel Míšek

Autoři projektu: Karel Míšek a Lenka Sýkorová.

Kurátorka projektu: Lenka Sýkorová

Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru), Lenka Sýkorová (Česká republika) a Jakub Konupka (Česká republika).

mezinárodní porota / Dušan Junek (Slovenko, předseda), Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko), Pekka Loiri (Finsko), Li Xu (Čínská lidová republika) a Laze Tripkov (Makedonie).