Výstavní plán 2022

  • Výstavní plán 2022
  • Výstavní plán 2022
  • Výstavní plán 2022

V roce 2022 se kurátorský záměr vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost, zklidnění mysli, minimalizace a návrat k tradici. Proběhnou čtyři výstavy s delším trváním a s propracovanější dokumentací se zacílením na současnou kresbu s přesahy a site-specific projekty založené na spolupráci se zahraničními autory v mezikulturním a mezinárodním kontextu. V první polovině roku se představí česká textilní designérka Alice Klouzková a litevská vizuální umělkyně Marija Griniuk. Podzimní sezónu zahájí irská umělkyně Alannah Robins. Závěrem roku bude prezentována mezinárodní přehlídka autorského plakátu 12th Virtual Biennale Prague na téma tradice. V květnu se budeme prezentovat na mezinárodní přehlídce Supermarket Art Fair ve Stockholmu.