Když ne v Praze, tak v Čeljabinsku

  • Když ne v Praze, tak v Čeljabinsku
  • Když ne v Praze, tak v Čeljabinsku
  • Když ne v Praze, tak v Čeljabinsku
  • Když ne v Praze, tak v Čeljabinsku
  • Když ne v Praze, tak v Čeljabinsku
  • Když ne v Praze, tak v Čeljabinsku

11. Virtuální bienále Praha 2020 Wake Up Call na 6. Festivalu současného umění v Čeljabinsku >Debarcader<!
3. – 17. 11. 2020

Zde je několik odkazů:
- Hlavní stránka o festivalu na webových stránkách muzea
- Skupina muzea na Facebooku
- Stránka Design Events na Facebooku (projekt, který publikuje všechny informace o designové části festivalu a dalších akcích)

O festivalu

Od roku 2015 pořádá Státní historické muzeum jižního Uralu každoročně festival Debarcader, jehož účel je z hlediska muzejní aktivit zcela neobvyklý. Jeho účelem je prozkoumat a propagovat špičkové trendy v současném umění.

Co je „Debarcader“? Jedná se o testovací pole, kde se provádějí experimenty k syntéze široké škály uměleckých oborů. Hledání stírá hranice mezi tvůrcem a pozorovatelem, umělcem a divákem, scénou a hledištěm.

Struktura festivalu

Program festivalu se obvykle skládá z pěti základních skladeb: divadlo, poezie, design, hudba, výtvarné umění, ale každý rok má festival speciální projekty z jiných oblastí: tanec, kino, fotografie atd.

Designová část festivalu v roce 2020 sestává ze tří výstav: „Wake-Up Call“ - výstava 11. Virtuálního bienále Praha 2020 a dvě výstavy ze Golden Bee 14 - Globální bienále grafického designu: speciální projekt bienále „Koronavirus a my“ a jedna z nominací na bienále „Mír s tebou!“. Všechny výstavy rozvíjí téma „Čas poté“ z různých úhlů pohledu, ale s běžným humanistickým myšlením: „Jak bychom se my, lidské bytosti, mohly přizpůsobit náhle změněnému světu? Jak žít? Jak milovat? Jak přijmout novou normálnost? “.