asociace užité grafiky a grafického designu

Virtuální bienále

Welcome to the Virtual Biennale Prague website.

The exhibiton is held by the Association of Applied Graphics and Graphic Design in cooperation with the Altán Klamovka Prague gallery. The international poster exhibition ha two categories – professionals and visual communication students.

The currently running project can be viewed here.

–––

Virtuální bienále Praha je projektem Asociace užité grafiky ve spolupráci s galerií Altán Klamovka v Praze. Mezinárodní přehlídka grafického designu probíhá ve dvou kategoriích – profesionálové a studenti vysokých uměleckých škol.

Informace k aktuálnímu ročníku naleznete zde.

Témata bienále (E-mail Sex, Fast Food, Global Crisis, Discrimination, China, Corruption, Information War, Friendship) reflektují aktuální společenská témata, přičemž vystavené práce ukazují širokou škálu možného pojetí takovýchto témat – od břitce humorného přes „formálně“ ilustrativní až po ostře kritické. V době, kdy je grafický design často zužován pouze na prostředek komerční reklamy, umožňují takovéto přehlídky rehabilitovat vizuální komunikaci (potažmo plakát) jako svébytný a plnohodnotný způsob kulturní komunikace.

Propojení virtuálního prostředí internetu, digitálního zpracování daného tématu s reálnou prezentací v kamenné galerii umožňuje vytvořit mezinárodní výstavu s minimálními vstupními náklady s poměrně krátkou časovou investicí v rámci přípravy. Podmínka černobílé barevnosti působí mnohem spíše jako prostředek k oproštění se od přehnané „estetizace“ – často bránící silnější akcentaci myšlenky díla – než jako omezující prvek. Výsledek je každoročně až překvapující. Posledního virtuálního bienále (2010) s tématikou diskriminace se zúčastnilo kolem 130 umělců z celého světa. Bylo zastoupeno 18 zemí a do mezinárodní soutěže se zapojilo 11 vysokých uměleckých škol. Nově na projektu participovalo i Komunikační výzkumné centrum Fabrica – The Benetton communication research centre v Trevisu v Itálie, kde studují mladí umělci z celého světa.