Virtuální bienále Praha

Mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha je založen na principech nonverbální a mezikulturní komunikace. Projekt je dobrým příkladem zapojení vzdělávacího momentu do umělecké praxe formou konfrontace a vystavení vlastních děl, protože se prezentuje ve dvou kategoriích - profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol. Grafický design skloubením kresby, grafiky a typografie je vizuálním jazykem, který lze snadno uplatnit v sociálních otázkách. V roce 2007 byla založena platforma pro mezinárodní přehlídku plakátu s názvem Virtuální bienále Praha, která již představila několik globálních témat (například Global Crisis, Discrimination, Corruption, Fake News, Wake Up Call atd.).

Za projektem stojí  Galerie Altán Klamovka v Praze (Lenka Sýkorová) a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (prof. Karel Míšek, Jakub Konupka). Poslední jedenáctý ročník s tématem Wake Up Call v roce 2020 propojil 259 umělců (146 profesionálů a 113 studentů) z 20 zemí světa a 49 univerzit. V posledních několika letech došlo k nárůstu ze 150 zúčastněných umělců na 300 a z 20 univerzit na 50.

Linii kresby uchopujeme jako nástroj nonverbální komunikace napříč kontinenty, národy, která je všudypřítomná pomocí dostupného internetu. Udržitelnost neziskového projektu je založena na šetrnosti k životnímu prostředí formou redukce běžných nákladů (minimalizace tiskových a cestovních nákladů). Projekt je založen na principech D.I.Y. bez vlivu velkých institucí, avšak s důrazem na novou formou uměleckého vizuálního sdělení bez hranic mezi národy. K hodnocení plakátů dochází pomocí online komunikace mezi oslovenými profesionálními grafickými designéry. Projekt tím snadno překračuje hranice EU (Mexiko, Čína, USA atd.). Prostřednictvím nonverbálního vizuálního jazyka rozvíjíme přehlídku, kde lze rozeznávat vliv digitálních technologiích a všudypřítomného internetu, a tedy neustále dostupného vizuálního materiálu, avšak na pozadí těchto nezvratných změn, je tímto možné uchopit autorskou výpověď formou kresby a typografie jako důkaz kulturního dědictví, národní identity a rozmanitosti.

Příští Virtuální bienále Praha pořádáme v roce 2024!

organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru), Lenka Sýkorová (Česká republika) a Jakub Konupka (Česká republika)