asociace užité grafiky a grafického designu

Postkonceptuální přesahy v české kresbě

Kresba je vysoce klasické médium, které stálo u zrodu formování výtvarného jazyka. Užití kresby jako nástroje bezprostředního záznamu je člověku vlastní od počátku světa. Od dob antiky je pak kresba vnímána jako studijní nástroj, základní kámen výtvarného vzdělání, který sloužil i jako hodnotící kritérium kvality. Kresba pak byla nositelem komparativního materiálu, na jehož základě bylo možné porovnávat a hodnotit schopnosti tvůrců vypořádat se s akademickými formami, kánonem zobrazení. Zároveň v protikladu k tomu kresba vždy sloužila také jako nástroj intimního, osobního uměleckého gesta. Tuto dichotomní roli pomocného i základního média však kresba z části ztrácí s nástupem rebelující moderny, osvobozuje se a v druhé polovině dvacátého století získává pozici individuálního výrazového prostředku jako plné, definitivní umělecké formy. Dnes nalezneme celé spektrum tvůrců, pro které je kresba buď základním vyjadřovacím prostředkem, nebo se stává jistou paralelní cestou jejich tvorby.

Projekt Postkonceptuální přesahy v české kresbě mapuje současnou českou a slovenskou kresbu od roku 2014. Cílem není dokonale zmapovat kresbu v současném vizuálním umění, ale naznačit určitou analýzu se zaměřením na umělce do 40 let a díla, která vznikly od roku 2000. Součástí projektu je výstavní činnost, vydání odborné publikace a přednášky na dané téma.

Z výstavy Nulla Dies Sine Linea: Postkonceptuální přesahy v české kresbě, Galerie Emila Filly v Ústí Nad Labem, 2014, site-specific instalace Petra Duba, fotografie: Radek Jandera

Mira Gáberová: performance při vernisáži, foto: Jiří Dvořák

pohled do výstavy Nulla Dies Sine Linea, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, 2014,  fotografie: Radek Jandera

Křest publikace Postkonceptuální přesahy v české kresbě, 6. 2. 2016, Praha, fotografie: Ivan Svoboda

Movere, Dům umění města Brna, 18. 5 - 24. 7. 2016, fotografie: Michaela Dvořákov, v popředí David Böhm & Jiří Franta, vlevo Adéla Součková, vpravo Jan Pfeiffer, fotografie: Machaela Dvořáková

v popředí Jan Pfeiffer, vzadu Adéla Součková, fotografie: Machaela Dvořáková

Přednáška a prezentace publikace Postkonceptuální přesahy v české kresbě, 15. 9. 2016, Muzeum umění Olomouc, fotografie: Tereza Hrubá