Postkonceptuální přesahy v české kresbě

  • Postkonceptuální přesahy v české kresbě

Odborná publikace Postkonceptuální přesahy v české kresbě přináší teoretický pohled na vývoj české kresby v letech 2000–2015. Úkolem je teoreticky uchopit vývoj české (potažmo slovenské) kresby u mladých autorů. Cílem není dokonale zmapovat kresbu v současném  českém umění, ale naznačit určitou analýzu se zaměřením na umělce do 40 let. Dále v rámci případových studií poukázat na různorodost projevů a přesahů současné kresby v intermediální tvorbě s přihlédnutím k postkonceptuálním tendencím ve výtvarném umění. I když je kresba tradičním médiem, objevuje se aktuálně formou instalace, objektu, intervence do veřejného prostoru, participace, performance, digitálních technologií a nalezneme zde i polohy zkoumající hranice kresby formou experimentu.