Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec

Vernisáž: 2. 9. 2021 v 17:30–19:00
3. 9. 2021 – 2. 1. 2022

Vystavující: Dorota Sadovská /SK/, Allanah Robins /IRL/
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Pro Oblastní galerii Liberec Dorota Sadovská vytváří dílo jak s důrazem na obrazové instalace, tak v rámci dialogu s Irsko-Švédskou umělkyní Alannah Robins a to formou vystřihovaných kreseb tzv. techniky cut paper (u Sadovské cut canvas) a to v obsahové rovině hledání transcendentálního vnímání světa.

více...

Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec

Vernisáž: 24. 9. 2020 v 17:30–19:00
25. 9. 2020– 3. 1. 2021
Komentovaná prohlídka: 29. 11.2020 v 17.00 s Lenkou Sýkorovou

Vystavující: Markéta Hlinovská a Veronika Holcová
Kurátorka: Lenka Sýkorová
Fotografie: Dita Lamačová
Video: Dominik Žižka

Hledání smyslu života při zkoumání světa je v klasickém díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce obrácen ve své druhé části k vnitřnímu pohledu do vlastního srdce, kde většina z nás nachází adekvátní odpovědi. Právě ono intimní zmítání se stalo inspirací pro výstavu Markéty Hlinovské a Veroniky Holcové.

více...

Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec

20. 9. 2019 – 5. 1. 2020

Vystavující: Jan Pfeiffer
Kurátorka: Lenka Sýkorová
Fotografie: Markéta Bendová

Výstavní projekt Jana Pfeiffera zpracovává téma snu, který zde byl podpořen galerijními prostory bývalých městských lázní. Tedy minulou přítomností vodní hladiny a možností fyzické i mentální hygieny.

více...

Oblastní galerie Liberec, podbazénová hala, Masarykova 723/14, Liberec

17. 5. – 1. 9. 2019

Mezinárodní kurátorský projekt, do kterého byli přizváni András Czéfalvay (SK), Juraj Gábor (SK), Tomáš Roubal (CZ), Anetta Mona Chisa – Lucia Tkáčová (RO/SK) a David Vojtuš (CZ) představili roli těla, zdraví a hygieny ve vazbě na s tím spojenou estetiku v tvorbě současných umělců.

Kurátorská koncepce: Lenka Sýkorová, Viktor Čech
Produkce: Anna Habánová
Fotografie: Studio Flusser

Reportáž ČR Liberec https://liberec.rozhlas.cz/drevene-vlny-bouri-v-podbazenove-hale-liberecke-galerie-tematem-nove-vystavy-je-7943665

více...

Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec

18. 1. – 21. 4. 2019

Vystavující: Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk
Kurátorka: Lenka Sýkorová
Fotografie: Anna Pleslová

reportáž na ČR Vltava pořad Reflexe: vizuální umění  vltava.rozhlas.cz/debata-s-autory-vystavy-2051-algorithm-rozhovor-s-martinem-lackem-7748631

Aktuální termín post-pravdy otevírá problém neuchopitelnosti „pravdy“ v dnešní pře-informované době. Žijeme v době iluze pravdy? Žijeme v době lži?

více...

Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec

18. 5. – 9. 9. 2018

Vystavující: Kateřina Dobroslava Drahošová a Andrea Lédlová
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Platónovo pojednání o jeskyni přináší podobenství, kdy jeskyni a stínohru v ní lze chápat jako naše obvyklé vnímání světa a skutečný sluncem zalitý svět venku pak za reálný svět idejí. Ideje se jako praobrazy často stávají předlohami umělců, kteří se je snaží uchopit skrze smysly a nastavit jim vizuální formu. Balancování na hraně viditelného a skrytého je typické i pro současné post-konceptuálně orientované umění.

více...

Spiritualita, sekularita, bilaterálnosť (Stín víry v mysli jiných)

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava, Slovensko

Autorka projektu a kurátorka: Lenka Sýkorová

Vystavující umělci: Jan Pfeiffer, Dana Sahánková a Adéla Součková

19.09. – 22.10. 2017

Fotografie: Zuzana Dohnalová

více...

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava

8. 9. - 15. 10. 2017

Vystavující: Ondřej Basjuk & Šárka Koudelová, David Böhm & Jiří Franta, David Demjanovič & Jarmila Mitríková (SK), Kateřina D. Drahošová, Mira Gáberová (SK), Juraj Gábor (SK), Slavomíra Ondrušová (SK), Mark Ther, Jan Pfeiffer, Dana Sahánková, Matěj Smetana a Adéla Součková

Autorka projektu a kurátorka: Lenka Sýkorová

Fotografie Pavel Petrov

více...

Kateřina Dobroslava Drahošová: Kamenná křehkost
Galerie FAVU, Budova U2, Údolní 53, Brno

Termín: 4 – 31. 5. 2017
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Site-specific kresba Kamenná křehkost je výstavní projekt vytvořený přímo pro Galerii FAVU. Autorka zde opustila papír, který byl pro ni doposud nejdůležitějším nosičem a pracovala jen s dočasnou kresbou na stěnách galerie. Nechala volně proudit intuici a spontánně zkoumala, jaký je smysl kresby v dnešní uspěchané a roztěkané době. Záchytnými body se jí staly slova: krajina, hranice, stěna a pomíjivost.

více...

Šárka Koudelová, Ondřej Basjuk – CNS
Galerie Kabinet T. / továrna Zlín /

Termín: 2. – 31. 3. 2017
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Výstavní projekt CNS pro Kabinet T je zaměřen na médium kresby. Z toho vychází i zacílení na fenomén kresby jako nejpřímějšího výtvarného média zhmotňující myšlenku, ideu či nápad umělce do výtvarné podoby. Propojení mozku a ruky je spojujícím článkem dvou umělců. Důraz je kladen na současné možnosti v rámci rozvoje nových technologií při záznamu myšlenek, který je akcelerován intermediální formou vedenou od malby, kresby, přes objekt, instalaci až po nová média. Výstava poukazuje na propojení nervového systému dvou lidí – umělců a životních partnerů.

více...

Movere 
18.5. – 24.7.2016
Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2, Brno
Kurátoři: Viktor Čech, Lenka Sýkorová

Vystavující umělci: Karíma Al-Mukhtarová, Ashley Bell Clark, David Böhm a Jiří Franta, Aleš Čermák, Mira Gáberová, Dominik Gajarský, Antonín Jirát, Petr Krátký, Alice Masters, Jan Pfeiffer, Adéla Součková, Matěj Smetana, Johana Střížková, Zuzana Žabková a Adam Vačkář – Tereza Hradílková

Grafické řešení: Anymade Studio

Fotografie: Michaela Dvořáková

více...

Galerie Emial Filly, Ústí nad Labem

Nulla Dies Sine Linea: Nulla Dies Sine Linea

27.3.2014 - 17.4.2014

Umělci: Conrad Armstrong Aneta Bendáková David Böhm Nikola Čulík Michal Drozen Petr Dub Jiří Franta Mira Gáberová Pavla Gajdošíková Daniel Hanzlík Miroslav Hašek Petra Herotová Markéta Hlinovská Markéta Jáchimová Jan Nálevka Libor Novotný Jan Pfeiffer Dana Sahánková Matěj Smetana Adéla Součková Magda Stanová

Kurátorka: Lenka Sýkorová

Fotografie: Radek Jandera

více...