Kamenná křehkost - Galerie FAVU

  • Kamenná křehkost - Galerie FAVU
  • Kamenná křehkost - Galerie FAVU
  • Kamenná křehkost - Galerie FAVU
  • Kamenná křehkost - Galerie FAVU
  • Kamenná křehkost - Galerie FAVU
  • Kamenná křehkost - Galerie FAVU

Kateřina Dobroslava Drahošová: Kamenná křehkost
Galerie FAVU, Budova U2, Údolní 53, Brno

Termín: 4 – 31. 5. 2017
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Kateřina Dobroslava Drahošová je absolventkou Fakulty umění Ostravské univerzity v Ateliéru malby Daniela Balabána. I když vystudovala malbu, věnuje se výhradně kresbě s přesahy do site-specific instalací. V minulosti se vyjadřovala i v médiích animace a videa. Citlivost a intimita vyjádřená kresbou je pro autorku již rozpoznatelný rukopis. V rámci zkoumání, co kresba nabízí, se snaží experimentovat a proto často pracuje i mimo rámec papíru na stěny galerie. Čára, plocha a struktura jsou jejími hlavními vyjadřovacími prvky, prostřednictvím kterých dokáže ztvárnit emoce i těžkost bytí a to s lehkostí, ironií a nadsázkou.

Naznačené kontrasty a návaznost na dosavadní tvorbu je pro autorku signifikantní, a proto i pro současnou výstavu Kamenná křehkost je důležitá kontinuita na předchozí témata. Těmi byly v starších cyklech nomádi nosící kameny. Nomádstvím odkazovala na určitý styl života mladé generace v rámci určitého kočovnictví. To, že je propojila s tíhou kamenů, zas bylo metaforou na přínos, ale zároveň i tíhu informací, které nám dnešní doba nabízí. V cyklu Medicinbal pro Altán Klamovka (2017) pracovala s medicinbalem jako metaforou pro Zemi. Z kreseb ji vymizela figura a zůstaly jen symboly ruky jako způsob uchopení či jistý návod jak uzdravit naši planetu.

Site-specific kresba Kamenná křehkost je výstavní projekt vytvořený přímo pro Galerii FAVU. Autorka zde opustila papír, který byl pro ni doposud nejdůležitějším nosičem a pracovala jen s dočasnou kresbou na stěnách galerie. Nechala volně proudit intuici a spontánně zkoumala, jaký je smysl kresby v dnešní uspěchané a roztěkané době. Záchytnými body se jí staly slova: krajina, hranice, stěna a pomíjivost. Aktuální výstava tak otevírá řadu otázek. Pokazuje na hranice jak osobní, tak geopolitické. Současně ukazuje jak křehký je stav světa. Umělkyně je v tomto případě nositelem informací, jakýmsi vypravěčem, o stavu Země, která je naším místem žití.

Lenka Sýkorová