Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita

  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita
  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita
  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita
  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita
  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita
  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita
  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita
  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita
  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita
  • Připravujeme - Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL): Spiritualita

Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec

Vernisáž: 2. 9. 2021 v 17:30–19:00
3. 9. 2021 – 2. 1. 2022

Vystavující: Dorota Sadovská /SK/, Allanah Robins /IRL/
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Pro Oblastní galerii Liberec Dorota Sadovská vytváří dílo jak s důrazem na obrazové instalace, tak v rámci dialogu s Irsko-Švédskou umělkyní Alannah Robins a to formou vystřihovaných kreseb tzv. techniky cut paper (u Sadovské cut canvas) a to v obsahové rovině hledání transcendentálního vnímání světa.

Dorota Sadovská je etablovanou slovenskou umělkyní, která na uměleckou scénu vstoupila již v 90. letech minulého století jako solitér. Od té doby ráda nabourává klasické schéma závěsného obrazu a vstupuje s ním do prostoru a vytváří obrazové instalace. Současně pracuje s médii fotografie, videa a kresby. Její dílo by se dalo charakterizovat dvěma tematickými okruhy: tematizace tělesnosti a zájem o křesťanskou ikonografii. Dorota Sadovská je absolventkou VŠVU v Bratislavě.

Alannah Robins je irskou intermediální umělkyní, která vystudovala National College of Art and Design v Dublinu. Působí v Irsku a Švédsku. Věří, že mýtus je pravdivější něž historie. Ve své tvorbě hojně využívá intuice a pozorování svého nejbližšího okolí.

Výstava uvádí dvě autorky v dialogu formou děl vytvořených přímo pro daný prostor. Opět je zde důraz na komplikovaný prostor a využití jeho specifik ve prospěch expozice. Kurátorská koncepce cílí na médium kresby s přesahy do intermediální tvorby u generace umělkyň středního věku.