Platónův jednorožec

  • Platónův jednorožec
  • Platónův jednorožec
  • Platónův jednorožec
  • Platónův jednorožec
  • Platónův jednorožec
  • Platónův jednorožec

Místo konání: Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec
Vernisáž: 17. 5. 17:30 – 19:00
Komentovaná prohlídka: 14. 6. v 10.30 a 17.00 s Lenkou Sýkorovou
Termín výstavy: 18. 5. – 9. 9. 2018

Vystavující: Kateřina Dobroslava Drahošová a Andrea Lédlová
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Platónovo pojednání o jeskyni přináší podobenství, kdy jeskyni a stínohru v ní lze chápat jako naše obvyklé vnímání světa a skutečný sluncem zalitý svět venku pak za reálný svět idejí. Ideje se jako praobrazy často stávají předlohami umělců, kteří se je snaží uchopit skrze smysly a nastavit jim vizuální formu. Ve spojení myšlenky antického filosofa Platóna s bájným jednorožcem dochází k absurdní paralele pojetí idejí a hledání absolutní krásy s aktuálním konzumním způsobem žití tíhnoucímu k lehkosti bytí na pomezí života a propasti v rámci uchopení světa jako prostoru pro naplnění jen materiálních jistot. Balancování na hraně viditelného a skrytého je typické i pro současné post-konceptuálně orientované umění. Na výstavě Platónův jednorožec se představila tvorba dvou umělkyň - Kateřiny Dobroslavy Drahošové a Andrey Lédlové. Obě zastupují nastupující generaci a jejich post-konceptuální tvůrčí postoj je typický intermediálními přesahy.

Kateřina Dobroslava Drahošová je absolventkou Fakulty umění Ostravské Univerzity v Ostravě v Ateliéru malby Daniela Balabána. Jejím dominantním médiem je kresba. Čára, plocha a struktura je jejím hlavním nástrojem zobrazení interpretace světa. Její tvorba je citlivým záznamem každodenních maličkostí, které nám pod nánosem stresu, chaosu a stále se zrychlujícím životním tempu, mnohdy unikají. Kateřina Dobroslava Drahošová se snaží uchopit tenkou hranici mezi duchovním a hmotným světem. Drahošová v Liberci pracuje jak s klasickou kresbou na papír, tak i s dočasnou kresbou na stěnách galerie. Ve své tvorbě se nechává volně ovládat intuicí a zkoumá, jaký je smysl kresby v dnešní uspěchané a roztěkané době. Zaujímá polohu vypravěče příběhů, které uchopuje formou zkratek a skrytých nápověd, čímž pozorovateli nechává prostor k výkladu. Vytváří tak kresebnou prostorovou síť vazeb, kdy kresby neposkytují konkrétní informace, ale promlouvají k nám obrazovým nelineárním jazykem.

Andrea Lédlová je čerstvou absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze v Ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Jejím výchozím médiem je také kresba, avšak její tvorba v poslední době překračuje hranice z dvojrozměrného do trojrozměrného média. Měkkost šitých soch evokující monumentální plyšáky je součástí její tvorby v posledních letech. Vedle citací z historie Andrea Lédlová také ráda řetězí motivy a otevírá nové asociace pro již vžité kulturní vzorce a to s neopakovatelnou poetikou, kdy forma již není závislá na funkci a samotný obsah také nic neznamená. Nejedná se však o vyprázdnění, ale určité ohmatání v intencích hranic současného vizuálního umění. V galerii se prezentuje šitými objekty, velkoformátovými kresbami a menšími formáty olejomaleb. Lédlová, i přesto že mistrně ovládá kresebnou techniku a má již dobře rozeznatelný rukopis, zde pracuje především se silnými výrazovými prostředky šitého objektu, který se stává předlohou pro její další kresby a malby. Zacykluje tak zde svět předloh a jejich nápodob a vrací nás tak pomyslně ke světu idejí.