CNS - Kabinet T

  • CNS - Kabinet T
  • CNS - Kabinet T
  • CNS - Kabinet T
  • CNS - Kabinet T
  • CNS - Kabinet T
  • CNS - Kabinet T
  • CNS - Kabinet T
  • CNS - Kabinet T
  • CNS - Kabinet T

Šárka Koudelová, Ondřej Basjuk – CNS
Galerie Kabinet T. / továrna Zlín /

Termín: 2. – 31. 3. 2017
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Výstavní projekt CNS pro Kabinet T je zaměřen na médium kresby. Z toho vychází i zacílení na fenomén kresby jako nejpřímějšího výtvarného média zhmotňující myšlenku, ideu či nápad umělce do výtvarné podoby. Propojení mozku a ruky je spojujícím článkem dvou umělců. Důraz je kladen na současné možnosti v rámci rozvoje nových technologií při záznamu myšlenek, který je akcelerován intermediální formou vedenou od malby, kresby, přes objekt, instalaci až po nová média. Výstava poukazuje na propojení nervového systému dvou lidí – umělců a životních partnerů.

Na výstavě CNS nalezneme přesahy kresby do dalších výtvarných médií. Společná tvorba Šárky Koudelové a Ondřeje Basjuka je protkaná vizuálními a obsahovými podobnostmi s určitým narativním charakterem. V jejich rukopise je znatelný zájem o převyprávění a osobní mytologii. Historie, která si vyžaduje specifické sdělovací prostředky, je v jejich podání transformována do multimediální formy. Vrstvením obrazů vytvářejí prostor pro hypertext, který je typický pro internetové prostředí. Pro oba a utory je výchozí malba. Na expresivní pozadí kladou detailní malířské miniatury s propracovanou kresbou. Vizualizované vztahy mezi podněty a obrazy tak tvoří výslednou instalaci tzv. prostorovou kresbu, do které lze vstoupit.

Šárka Koudelová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Prošla ateliéry grafiky II Vladimíra Kokolii, kresby Jiřího Petrboka a malby II Vladímíra Skrepla, kde diplomovala. Její tvorba je intermediální od malby, přes koláž, objekt až po kresbu. Pracuje s divákovým očekáváním a ráda experimentuje s malbou v kontextu dnešní vizuální kultury, která dnes a denně chrlí stále nové vizuální informace. Proto se její část mnohovrstevnaté tvorby nese na vlně post-internetu. (více: sarkakoudelova.blogspot.cz)

Ondřej Basjuk je absolvent Ateliéru grafika II Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho tvorba se pohybuje přes kresbu, malbu až po objekt a instalaci. Basjukův rukopis se odkazuje k archivnímu obratu, post-internetu a inspiraci orientem. V díle poukazuje na manipulace, které se objevují jak v samotném umění, tak i mimo něj. Do tvorby tak někdy přináší na první pohled neumělecké vlivy a reflektuje tím současnost. Je to známý romantik a vášnivý sběratel. (více: basjuko.blog.cz)

Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk vedli v letech 2013 – 2015 Galerie K.art.on v Karlin Studios v Praze, kde se zaměřovali na umění na papíře – kresby, akvarely, multimediální i klasické grafiky, malby, koláže atd.