2051: Algorithm

  • 2051: Algorithm
  • 2051: Algorithm
  • 2051: Algorithm
  • 2051: Algorithm
  • 2051: Algorithm
  • 2051: Algorithm
  • 2051: Algorithm
  • 2051: Algorithm

Místo konání: Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec
Vernisáž: 17. 1. 2019 17:30 – 19:00
Komentovaná prohlídka: 14. 3.2019 v 10.30 a 17.00 s Lenkou Sýkorovou
Termín výstavy: 18. 1. – 21. 4. 2019

Vystavující: Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk
Kurátorka:Lenka Sýkorová
Fotografie: Anna Pleslová

Aktuální termín post-pravdy otevírá problém neuchopitelnosti „pravdy“ v dnešní pře-informované době. Žijeme v době iluze pravdy? Žijeme v době lži?

Kultovní film 2001: A Space Odyssey Stanleyho Kubricka se stal určitým algoritmem pro ideový a obrazový výpočet výstavy Šárky Koudelové a Ondřeje Basjuka s názvem 2051: Algorithm. Kubrickův film s letopočtem 2001 byl natočen v roce 1968, tudíž je vizí budoucnosti vzdálené 33 let a stejný rozdíl pak zvolili autoři pro název své výstavy, na které pracovali již v roce 2018. Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk vědomě rozehrávají symbolickou pouť člověka od jeho zvířecích počátků až po dobývání vesmíru. Vyzývají na cestu do podvědomí. Jednotlivými galerijními prostory nás posouvají hlouběji a hlouběji. Historické předlohy v konfliktu s umělou inteligencí jsou reflektovány v jejich multimediální instalaci čítající od klasických maleb, objektů až po videoarty. Současnou hrozbu nekontrolovaného rozvoje technologií, které se mohou vymknut lidské kontrole, umělci obratně vyjadřují pomocí výtvarných forem. Signifikantním prvkem výstavy je práce s idoly v čase. Od pravěkých spojených s přírodou, přes renezanční humanistické ideály až po dnešní zbožšťování strojů a technologií.

Na cestě výstavou vědomě dochází k narušení ustálené lineární představy o plynutí času. Umělci schválně vyvolávají iluzi a reflektují tak aktuální stav společnosti snadno podléhající lži vyvěrající z akcelerujícího vývoje nových komunikačních technologií zavalující nás množstvím informací. Dnes je až výjimečné být sám se sebou a pravidelně si utvářet vlastní názor. Pod náporem nepřeberného množství zpráv a zábavy jsme skoro ztratili sami sebe. Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk však tento stav neuchopují jako pejorativní motiv, ale otevírají otázku hledání pravdy. Lež pojímají jako iluzi, tak jak s ní bylo zacházeno kupříkladu v renezanci. Citlivě tak poukazují i na případný přechod člověka na vyšší rovinu existence na vlně post-pravdy...

Ondřej Basjuk je absolvent Ateliéru grafika II Vladimíra Kokolii na AVU v Praze. Basjukův rukopis se odkazuje k archivnímu obratu, post-internetu a inspiraci orientem. Šárka Koudelová je absolventkou AVU v Praze – Ateliéry grafiky II Vladimíra Kokolii, kresby Jiřího Petrboka a malby II Vladímíra Skrepla, kde diplomovala. Autorka experimentuje s malbou v kontextu dnešní vizuální kultury, která dnes a denně chrlí stále nové vizuální informace. Proto se její část mnohovrstevnaté tvorby nese na vlně post-internetu.