Je grafický designér podnikatelem?

Často se setkáváme s otázkou, zda je z pohledu platného právního řádu ČR grafický designér podnikatelem či zda k výkonu své činnosti potřebuje platné živnostenské oprávnění. Pokusíme se tedy na tyto otázky stručně odpovědět.

více...

Honorář vs. cena

Pojmy honorář (autorská odměna) a cena jsou v běžné praxi — a bohužel i na stránkách mnohých médií — často zaměňovány. Důrazně však doporučujeme se dobře seznámit s jejich významem a používat vždy korektní termín.

více...

Výše autorské odměny

Často jsou kladeny dvě otázky:

1) jaká je cena obvyklá za vytvoření díla,
2) jaká je cena obvyklá za užití a šíření díla.

více...