Výběr z plakátů z šesti mezinárodních projektů
E-mail Sex, Fast Food, Global Crisis, Discrimination, China, Corruption

Spolupořadatel: Ateliér grafického designu 1 Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
12. 11. - 1. 12. 2013
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

Současná výstava Web Comunication je výběrem autorských plakátů ze všech ročníků Virtuálního bienále Praha s přihlédnutím na autory, kteří byli v historii oceněni. Dalším kurátorským záměrem bylo představit práce studentů Ateliéru grafického designu I na Katedře Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem.

více...

Aktuální výběr z Ateliéru grafického designu na FUD UJEP v Ústí nad Labem.
Vystavující: Veronika Hanzlíková, Eva Vopelková, Radka Bartošová, Jakub Čaja, Markéta Oličová, Ondřej JIráska a Denisa Vaníková.

29. 10. - 10. 11. 2013
Kurátorka: Lenka Sýkorová

V Altánu Klamovka se představili mladí grafičtí designéři, kteří studují na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ateliér grafického designu I pod vedením Karla Míška a odborného asistenta Jana Hory. Výběr současné výstavy proběhl z letních klauzur, kdy byla zadána práce s písmem. Během workshopu, na kterém se také odborně podíleli doktorandi Jiří Toman a Jakub Konupka, se studenti seznámili se zákonitostmi typografie.

více...

15. 10. - 27. 10. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová

v rámci projektu actiongalleries.info

Moment náhody a čekání na déšť se stal také inspirací Libora Novotného a Jany Zhořové  pro vytvoření ryze site-specific instalace v Altánu Klamovka. Výstava NAD evokuje vodu a vytváří velmi specifickou atmosféru proměny galerijního prostoru neogotického Altánu Klamovka, který je obohacen o vzájemnou komunikaci s alternativní galerií, jež je závislá na proměnách počasí. Pojďte se tedy podívat na umělecký experiment, jak lze skloubit venkovní s interiérovou galerií.

více...

1. 10. - 13. 10. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová

v rámci projektu actiongalleries.info

Autorská dvojce v Altánu Klamovka představila vlastní projekt s názvem Geometrie vztahu. Znejistění řádu a smyslu je jejich charakteristickým rysem. Tvorba Kláry Břicháčkové a  Marie Štindlové balancuje na hraně mystifikace, hry a reality. Dlouhodobě se zabývají problematikou kolektivního autorství a to konkrétně v jejich projektu “Kdybychom byly jedna, byly bychom skvělý”. Tvorba Kláry Břicháčkové a Marie Štindlové je přínosem pro současnou vizuální scénu ve zpochybnění samé podstaty smyslu umění a to ve stylu "nebojíme se, že to může být na hranici demence a samotná ironická linie ve výtvarné formě nám vyhovuje".

více...

3. 9. - 29. 9. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová

Anna Hulačová je nadějnou mladou umělkyní, která vystudovala restaurátorství na střední škole a pak se dále věnovala sochařství v Ateliéru intermediální tvorby II Jiřího Příhody na AVU v Praze. Její cit pro tradiční lidové tradice vychází z jejího vnitřního přesvědčení a také z prostředí venkova, kde vyrostla a dospívala. Vedle toho její práce nesou prvky konceptuálního myšlení, i když je autorka bytostnou sochařkou, často se projevuje i jako performerka.

text aktuální k roku 2013 

 

více...

13. 8. - 1. 9. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová

ČR pořad Mozaika, 16. 8. 2013, rozhovor vedl Karel Oujezdský
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vrstvy-mysleni-a-pameti-v-objektech-socharky-kristiny-vasickove--1246853

Archeologie autorku fascinuje a podvědomě jak sama uvádí její sochy „nakonec často vypadají jako archeologická vykopávka, i když jsou z laminátu“. Toto je příznačné i pro současnou výstavu v Altánu Klamovka. Objekty připomínající až archaické modely lze vnímat jako jakýsi odkaz na vrstvení v rámci lidského myšlení a paměti.

více...

22. 6. - 7. 7. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová

Site-specific instalace Emocionéra vznikla přímo pro prostor galerie, která jí z historického kontextu evokuje stavbu uchovávající lidské rozmary. Neogotický altán Natalie Perkof vnímá jako kuriozitu a tu odráží ve své instalaci, která pracuje s prostorem a tvarem jak vnitřního prostoru, tak i zdobné fasády. Emocionéra nebo-li šperkovnice či bonboniéra je založena na díle, které funguje jen v určitém místě.

více...

Jednodenní akce se uskutečnila 22. 6. 2013 od16:00 do 18:00 (výjimečně v sobotu)
kurátorka: Lenka Sýkorová

Pro samotnou jednodenní akci Kateřina Olivová v Altánu Klamovka zapojila prostor přidružený k této galerii a to park Klamovka, který se stal jevištěm pro náhodné kolemjdoucí. Kateřina Olivová zde nabídla jak sama komentuje “své báječné velké měkké tělo”. Tento odiv ale není jedinou devizou celé akce. Divák prostřednictvím nastolené situace může dojít k určité sebereflexi a podívat se řadu věcí z jiného úhlu pohledu. Konkrétně akce v Altánu Klamovka vychází z dlouhodobého pozorování místa, zkoumání jeho specifik a reakcí na podněty.

více...

14. 5. - 8. 6. 2013
kurátorka:Lenka Sýkorová

Výstava Čáry, máry, fuk je založena na zkoumání možností kresby. Ta je autorem vnímána jako základní komunikační nástroj, současně také jako způsob osobního velmi niterného vyjádření. Vystavený soubor autorských kreseb reflektuje autorovo zkoumání různých poloh způsobů, jak budovat imaginární prostor pomocí kresby. V cyklu zaujme dynamický princip, kdy kresba imaginárně překračuje pole své působnosti na papíře a přesahuje do prostoru. Tento prvek je ještě umocněn postupným nabýváním, kdy je zdůrazněna v síle a kontrastu čára – tedy kresba, která opanuje prostor galerie ve formátu papíru, ale svoji silou tahu také naznačuje nekonečný prostor.

více...

16. 4. - 12. 5. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová

V rámci výstavy představil LPTJ Válka instalaci 2Dx5+t=4D. Tento koncept dokončil během studijní stáže na Universitě do Estado v Rio de Janeiro a navazuje na jeho starší projekt z roku 2010  5x2D=3D.

více...

Jednodenní akce 15, 4. 2013 18-20:00

Tak trochu mě děsí, že jí to je podobné.
Děsí mě, jak všichni sedí vklidu a stejně.
Když to nebudu stále opakovat, tak se to ztratí.
Moje pózy jsou řízené.
Mám strach se nekontrolovat.
Přehrávám.

více...

19. 3. - 14. 4. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová

Johana Střížková pro Altán Klamovka připravila instalaci skládající se z objektů a videí. Hlavním tématem se pro ni stal tradiční umělecký rozpor mezi potřebou tvorby a nutností obživy. V představovaných pracích využívá zkušenosti nabyté profesní prací, jejíž náplň se stává jejím hlavním inspiračním zdrojem.

více...

5. 3. - 17. 3. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová

Jan Lesák připravil pro Altán Klamovka site specific instalaci between navazující na jeho stanoviska, která dlouhodobě uplatňuje ve své teoretické práci a umělecké praxi. Autora zajímá moment střetu romantistického přístupu s modernistickým. Neogotickou architekturu altánu přetváří minimálními zásahy. Stejně jako neogotika citovala gotickou architekturu po několika staletích, Jan Lesák opakuje postupy modernismu téměř po sto letech.

více...

18. 2. - 3. 3. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová

Hlavním tématem autorky je intimní vyjádření jejích pocitů, které považuje za důležitá vodítka na cestě k svobodě. Svět vnímá jako něco primitivního, vztahy se ukazují být založeny na pohnutkách, které člověk ani nechce vidět, jak jsou neušlechtilé, mnohdy je ani vidět nemůže, jak je zahlcen a zaslepen svým podvědomím.

více...

22. 1. - 17. 2. 2013
kurátorka: Lenka Sýkorová

Rozhovor pro Český rozhlas pořad Mozaika http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1166253

Altán Klamovka shledává Kateřina Měšťánková jako vhodné místo pro vystavení souboru Kept memories, protože svým intimním charakterem galerie vhodně s osobní tématikou koresponduje. Jak sama autorka k vystavenému souboru dodává: “Kept memories tvoří jednoduché stylizované portréty v nekonkrétních krajinách, navozujících dojem bezčasí, jiné reality. Prostor, ve kterém čas stojí a do kterého se občas můžeme díky vzpomínkám uchýlit.“ Soubor vznikl v roce 2010 jako bakalářská práce.

více...