Kurátorka: Lenka Sýkorová
vernisáž 16. 5 v 18:00

16. 5 - 3. 7. 2024

Sníme o horách. Chceme je dobýt, dosáhnout vrcholu a být králi světa. Ale jak na ně stoupáme, chápeme nekonečnost naší vlastní velikosti a jejich lhostejnost vůči nám. Při procházce průrvami, údolími a převisy, vysoko v pohoří nás drsná krajina přivádí dále do své říše a dále od našeho vlastního světa. Výhled pod námi se tak stává jen prchavým snem, ze kterého není slyšet ani ten nejmenší zvuk.

Susanne Lund Pangrazio

více...

Lost in Time

Veronika Holcová /CZ/, Jan Pfeiffer /CZ/ a Dorota Sadovská /SK/
25.–28. 4. 2024

Kurátorka: Lenka Sýkorová /CZ/
Grafický design: Darja Lukjanenko /UA/

Rozhraní dne a noci nás provází celým životem. Setkání s obrazem v nás často vyvolává fyzickou reakci, která je projevem umělcova úhlu pohledu. Osvojit si tuto perspektivu pohledu umělce je pak úkolem pro kurátory a vnímatele umění. Způsob vidění nám tak může pomoci modelovat svět, kdy se i prostor galerie stává obrazem. Téma Dream on chápeme jako zpřítomnění snové krajiny, která se otevírá v čase mezi dnem a nocí, nebo jako zpřítomnění, kdy můžeme naplno prožít daný okamžik a místo a otevřít se vnitřním světům.

Lost in Time_catalogue

Podpořeno Českým centrem Stockholm, Českou ambasádou ve Stockholmu, FUD UJEP v Ústí nad Labem a Gestorem.

více...

14. 3. - 1. 5. 2024
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová

Přenášet tradici z generace na generaci je jako nit, která vypráví osobní příběhy. Niť můžeme chápat jako nosič skrytých tradic, rodinných kořenů a znaků naší identity. Kresbu lze snadno vést i nití po látce, a tak navázat na stopu kulturní paměti. Vyšívání sebou nese celou řadu aspektů. Vyšíváním můžeme poukázat na vyprávění ženských příběhů vedené ženami o jejich neviditelné a přehlížené práci. V dílech turecké umělkyně Gözde Ju se prolíná zájem o kulturní paměť zakotvenou v čase a prostoru. Gözde Ju se dotýká socio-kulturních kořenů. Její dílo je doslova protkáno zájmem o rodinné archivy, paměť a sounáležitost.

Výstava vznikla v rámci spolupráce s Ausstellungsraum EULENGASSE v Frankfurtu nad Mohanem.

více...