Altán Klamovka na Supermarket Art Fair 2024

  • Altán Klamovka na Supermarket Art Fair 2024
  • Altán Klamovka na Supermarket Art Fair 2024
  • Altán Klamovka na Supermarket Art Fair 2024
  • Altán Klamovka na Supermarket Art Fair 2024
  • Altán Klamovka na Supermarket Art Fair 2024
  • Altán Klamovka na Supermarket Art Fair 2024

Lost in Time

Veronika Holcová /CZ/, Jan Pfeiffer /CZ/ a Dorota Sadovská /SK/
25.–28. 4. 2024

Kurátorka: Lenka Sýkorová /CZ/
Grafický design: Darja Lukjanenko /UA/

Rozhraní dne a noci nás provází celým životem. Setkání s obrazem v nás často vyvolává fyzickou reakci, která je projevem umělcova úhlu pohledu. Osvojit si tuto perspektivu pohledu je pak úkolem pro kurátory a vnímatele umění. Způsob vidění nám tak může pomoci modelovat svět, kdy se i prostor galerie stává obrazem. Téma Dream on chápeme jako zpřítomnění snové krajiny, která se otevírá v čase mezi dnem a nocí, nebo jako zpřítomnění, kdy můžeme naplno prožít daný okamžik a místo a otevřít se vnitřním světům. A tyto vnitřní světy nám otevírají vystavující umělci. Kresba poskytuje prostor, kde můžete zpomalit. Kresba jako intimní gesto je mnohými umělci vnímána jako nejpřímější médium pro vyjádření zážitků se specifickým smyslem pro citlivost.

Umělecké dílo Jana Pfeiffera spojuje tvarosloví. Pomíjivost je přítomna v sérii kreseb vytvořených štětcem a provedení technikou grafitového prachu. Jeho tvorba naznačuje proměnu, dynamiku a destrukci, která následuje po každodenních rozhodnutích na základě vztahových situací.

Výtvarná tvorba Veroniky Holcové je kombinací krajiny a figurativních motivů. Představuje nám snové krajiny, které se nám otevírají v čase mezi dnem a nocí nebo přítomnosti. V díle Veroniky Holcové můžeme plout vnitřními krajinami duše.

Dorota Sadovská vědomě osekává podobu zavěšeného obrazu a expanduje do prostoru. Zkoumá limity obrazu jako určení pozice diváka až k vědomé dematerializaci. Baví ji přijímat hru protikladů jdoucích a klouzajících na hranicích médií a témat (tradičních a progresivně pojatých). Její tvorba je cílena na kůži, kterou snadno převádí do linií, zkoumá hranice vnitřku a vnějšku, pozice já a my, subjektu a objektu.

Lost in Time_catalogue

Podpořeno Českým centrem Stockholm, Českou ambasádou ve Stockholmu, FUD UJEP v Ústí nad Labem a Gestorem.