AUG DESIGN pořádá desátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma FALEŠNÉ ZPRÁVY.
13. 11. - 8. 12. 2018
Autoři projektu: Karel Míšek a Lenka Sýkorová.
Kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru), Lenka Sýkorová (Česká republika) a Jakub Konupka (Česká republika).

mezinárodní porota / Dušan Junek (Slovenko, předseda), Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko), Pekka Loiri (Finsko), Li Xu (Čínská lidová republika) a Laze Tripkov (Makedonie).

více...

16. 10. - 10. 11. 2018
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Markéta Bendová

doprovodná akce k vernisáži v rámci projektu actiongalleries.info
Vaida Stepanovaitė: 
one hikes the trail with her dog Cooper. Putovní projekt Kabinetas litevské kurátorky Vaidy Stepanovaitė byl prezentován v Altánu Klamovka v návaznosti na předchozí performativní události konané po celé Evropě. V Praze proběhla část výzkumu se zacílením na prostorový potenciál dané galerie z pohledu jejího okolí a města, ve kterém se nachází, v kontextu konkrétního projektu Kabinetas, ale především pak v návaznosti na běžný výstavní program Altánu Klamovka. Tím je otevření výstavy Barbory Čápové s názvem INKA, jejíž vernisáž je tak obohacena o doprovodný program formou performativní diskuze.

více...

18. 9. – 13. 10. 2018
kurátorka: Lenka Sýkorová

Milan Mazúr dílo instaloval do prostoru galerie s poukázáním na nánosy současné kultury sdílení jak textových, tak i obrazových informací, jejíchž prostřednictvím si předáváme myšlenky. Divák tak může sledovat určité prvky, které odkazují na platformu webu, která je zdrojem inspirace nejen pro Milana Mazúra, ale celou řadu umělců, kteří touto cestou „serfování“ po síti a přivlastňováním si již hotových obrazů utvářejí svůj mnohdy až kritický pohled na společnost, a to formou vizuálního vyjádření balancujícího na hraně videa, designu či jakési zhmotnělé materie virtuálního prostředí

více...

28. 8. – 15. 9. 2018
performance 10. 9. 2018 v 18hod.
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová

Reportáž Milana Mikuláštíka k výstavě Hiát na Českém Rozhlasu od 54minuty zde: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4015688.

Milan Mikuláštík je na české scéně již etablovanou osobností pohybující se jak napoli aktivního umělce, tak i kurátora. Mikuláštíkova samostatná tvůrčí činnost byla v posledních letech zastíněna aktivním členstvím v umělecko-aktivistické skupině Guma Guar. Dalo by se říci, že se po deseti letech skupinové činnosti vrací k samostatné tvorbě, která je však logicky poznamenána tvůrčí synergií z Guma Guar.

více...

The World We Want to Live in: Ana Karen López Bucio, Emilio Enríquez González, Leda Josselin Hernández López, Patricia Naomi García Martínez, Obed Meza, Elvia Mariela Gallegos Perea, Mariola Del Pino Torres, Arantxa Ofelia Mendoza Valdez.
17. 6. – 30. 6. 2018
kurátorka: Lenka Sýkorová
Autoři projektu: Karel Míšek, Eduardo Barrera Arambarri

Mezinárodní projekt byl vyhlášen jako soutěž ve dvou kategoriích: profesionálů a studentů grafického designu se zacílením na Evropu, Asii a Ameriku. Akce probíhá na spřátelených vysokých uměleckých školách. Workshopy již proběhly na FAD UNAM v Mexiku a v České republice na FUD UJEP v Ústí nad Labem a FDULS ZČU v Plzni.

více...

 22. 5. –16. 6. 2018
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Magidová

Tvorba Václava Magida balancuje na hraně umělecké praxe se silným teoretickým a kurátorským podtextem. Na výstavu do Galerie Altán Klamovka byl vyzván na základě jeho tvorby, která vychází z kreslířským a malířských technik uchopených postkonceptuálními tvůrčími postupy, ale také s ohledem na jeho teoretickou činnost. Pro Magidovu tvorbu je signifikantní ohledávání hranic výtvarného umění na pozadí zkoumání estetických prožitků.

více...

24. 4. – 19. 5.2018
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
archiv autora

Roubalova tvorba si již vybudovala svůj specifický rukopis, který je obsahově založen na komentáři společensko-politických problémů a z hlediska formy se dotýká ohledávání možností intermediální tvorby. Jednoduchá kresba převedená formou jasně čitelných linií je vždy přítomná a pochopitelná bez dlouhého komentáře. Právě ona jednoduchost sdělení je důležitá pro pochopení Roubalova díla. Je na každém, jak si ho sám vyloží.

více...

27. 3.  – 21. 4. 2018
kurátorka: Lenka Sýkorová

Reportáž – Niky Timkové za Altán Klamovka na ČR Mozaika od 16:45 min.
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3996652

Specifičností aktuální výstavy je ztišení, uklidnění mysli a ponoření se do světa fantazie. Hlavním smyslem je intimní prožití s magickým gestem zpomalení a zpřítomnění si daného okamžiku, ve které teprve nalezneme pravý klid a řád. Název výstavy odkazuje na hádanku rituálu jarní rovnodennosti: Co šeptá vítr? Jaký polibek přináší oheň? Co skrývá had? Kde leží střed labyrintu? Právě, že vernisáž se konala pár dní po rovnodennosti, tak odpovídala na otázky odkazující ke čtyřem přírodním živlům (vzduchu, ohni, vodě a zemi).

více...

27. 2. – 24. 3. 2018
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: archiv autorka
Lucie Mičíková si jako umělkyně již vybudovala svébytný výtvarný rukopis, který balancuje na hraně změny a nehybnosti. Obsah proudění je ukrytý pod formou využívající principy rotace projevující se zájmem o dočasné objekty a koláže s důrazem na jejich materiální podstatu. Předlohou pro současnou výstavu se autorce staly kresby z dvoutýdenní rezidence, kdy se soustředila na proudění energie konkrétně v olivovém háji.
více...

30. 1. – 24. 2. 2018
kurátorka: Lenka Sýkorová

Karolína Rossi zkoumá možnosti lidské představivosti. Pokládá si otázku: Jak funguje lidská představivost ve chvíli, kdy něco známe pouze z jiných zdrojů a nemáme možnost se k věci sami fyzicky přiblížit? Jako příklad uvádí Mariánský příkop v Tichém oceánu či vesmír. Právě ona inspirace přírodou stojí za promyšlenými kompozicemi na pomezí reálných zobrazení a abstrakce

více...