AUG DESIGN pořádá osmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma PŘÁTELSTVÍ.
17. 11. - 2. 12. 2015
autoři projektu: Karel Míšek a Lenka Sýkorová
kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

Organizační výbor / Lenka Sýkorová (ČR, předsedkyně výboru), Jakub Konupka (ČR), Jan Hora (ČR) a Jiří Toman (ČR).
Li Xu konzultant projektu za Čínu.

Mezinárodní porota / Karel Míšek (ČR, předseda poroty), Robert Paršo (SK), Alain Le Quernec (FR), Jakub Konupka (ČR) a Lenka Sýkorová (ČR).

více...

23. 10. - 15. 11. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová
spolupráce:
Denisa Bytelová
foto: archiv autorky

Nejsi dobrý člověk je výstava o přitažlivosti forem. Hlavním exponátem je PIŽMO / S láskou a nenávistí. Nezávislý časopis věnovaný rozšíření kulturní rozmanitosti. Jeho filozofie je čitelná z názvu i podtitulu. Ve staré plechové šatní skříni se nachází mnoho osobních věcí, které jsou pod zámkem. Atmosféra je tajemná a vzrušující z úzkosti, stejně jako v syntetických textech Sráče Sama na zadní straně PIŽMA, v nichž kóduje pravdy do kompresních forem. Něco je možná rádo zavřené. Můžeš si tam něco vzít a něco tam nechat.

více...

22. 9. - 20. 10. 2015
Kurátorka: Lenka Sýkorová
Foto: Radek Lüftner

Výstava Vytvořme písmo ! na na Mozaice ČRo Vltava od 38 min.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3480672

V Ateliéru GD 1 na Katedře vizuální komunikace FUD UJEP v Ústí nad Labem vznikl v rámci letních klauzur 2015 zajímavý projekt. V zadáni studenti dostali úkol experimentovat s haptickou zkušenosti trojrozměrných předmětů v kontextu typografie. Zkušenost s hmotou studenti aplikovali na tvorbu abeced.

více...

19. 8. - 20. 9. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová

Edita Pattova na Mozaice ČRo Vltava od 39 min.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3456019

V Altánu Klamovka Edita Pattová vystavila cyklus Změna účelu vozidla, který je autobiografickým zachycením reálné situace, kterou autorka musela řešit po nabourání vozidla. V rámci likvidace vraku se setkala s formulářem na ekologickou likvidaci, který ji svým názvem „Změna účelu vozidla“ inspiroval a pojmenoval i její dílo. V rámci tohoto procesu se Edita Pattová rozhodla vrak zhodnotit a přetvořit na umělecké dílo.

více...

Jednodenní přehlídka současného videoartu.
V pátek 31. 7. 2015 od 13 do 22hod.
Kurátoři: Viktor Čech a Lenka Sýkorová.

Vystavující: Alžběta Bačíková, Daniela Baráčková, Mira Gáberová, Ester Geislerová – Johana Švarcová, Miroslav Hašek, Dominik Hejtmánek, Pavel Jestřáb, Antonín Jirát, Calvin Laing, Petra Lelláková & Vladimíra Večeřová, Tomáš Moravec - Matěj Al-Ali, Johana Pošová, Janek Rous, Tereza Severová, Haruna Tamaki Honcoop, Filip Turek a Miroslava Večeřová.

Z historie Videokempu reportáž na ČT Kultura v regionech, od 5 min.

více...

23. 6. - 5. 7. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová

Lucie Nováčková se ve své tvorbě se mino malbu věnuje mimo malbu také textilním technikám a scénografii. Vytváří objekty a instalace. Lucii Nováčkovou zajímá samotný proces vzniku díla a tak často hledá vhodné výrazové prostředky. Pro Altán Klamovka připravila cyklus maleb, které vznikly z potřeby mapovat a zhmotnit prostor, ve kterém autorka již neměla možnost se pohybovat, ale přesto je pro ni tento prostor velmi zásadní.

více...

26. 5. - 21. 6. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová

Práce Říp pro Altán Klamovka je pro mě do určité míry experimentem. Na výstavě užívám tuto horu trochu podvratně jako prostředek k prostorovým hrám v souvislosti s vývojem krajiny a s různými fiktivními možnostmi vzniku této hory. K tomu používám počítačovou 3d grafiku a kresbu, takže výsledkem je série fotografií bez reálného zdroje.
Matěj Smetana

více...

28. 4. - 4. 5. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová

Reportáž na Artyčok.tv http://artycok.tv/lang/cs-cz/28481/cathartic-array

Výstava je výsledkem jednoduchého hravého experimentu s kresbami. Nejdříve jsem vytvořil kresbu a následně použil vnější linii této kresby jako výchozí bod pro následující kresbu. Poté jsem pokračoval dál stejným principem, až jsem vytvořil 264 kreseb. Snažil jsem se zachovat ilustrativní formu, protože mě zajímalo, a) jaké motivy mě budou napadat a jak přesvědčivě je budu ztvárňovat, b) jak budu kreslit určité věci (proč mám například tendenci zobrazovat lidskou postavu v podobě holohlavých mužů?), a c) jak bude kombinace těchto obrazů fungovat ve vzájemné interakci a co to bude o mně vypovídat. Conrad Armstrong

více...

31. 3.- 26. 4. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
archiv autora

V Altánu Klamovka je Patr Dub prezentován instalací z cyklu KNOW-HOW. Tentokráte se v jedné instalaci utkají postavy Noama Chomského, Miroslava Petříčka a Ondřeje Horáka. Hypotetické utkání je rozehráno mezi Petříčkem, který fotbal milujea Chomským, který jej odmítá jako nástroj kapitalistické moci. „Sudím“ tohoto zápasu je pak Ondřej Horák, sám vášnivý amatérský hráč kopané.

více...

7. 3. - 29. 3. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Barbora Kleinhamplová

V Altánu Klamovka Jan Pfeiffer přestavil akci založenou na choreografii, která zapojila okolí galerie tedy parku Klamovka. Choreografie gradovala mezi nečinností a nečekanými shluky železa. Tematicky odkazovala na bitevní klid a vřavu, nalezneme zde ale také prvky agrese a v neposlední řadě i klidu a krásy. Celé akci dominovaly dočasné znaky, které vytvářely vizuální obrazce. Galerie se tak proměnila na zbrojnici a samotný umělecký počin nesl prvky akčního umění. Akce byla neopakovatelná a galerie se stala na dobu výstavy prostorem, kde bylo možné spatřit pozůstatky performance.

více...

3. 2. - 1. 3. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová

Současný projekt Juliany Höschlové řeší pop kulturu v kontextu lidské identity, která se ztrácí na pozadí přetechnizované a přemedializované společnosti. Křečovitě se křenící postavy se na nás valí ze všech médií a nejsou jen součástí reklamních strategií, které nám diktují životní cestu, která je založena na materiálních hodnotách. Jsou součástí životní ideologie, která diktuje lidské štěstí. Vyprazdňují se tak slova jako je láska, moudrost, víra, naděje a duchovní stránky člověka jsou tak potlačovány.

více...