Jan Pfeiffer: Pohyb železa

  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa
  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa
  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa
  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa
  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa
  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa
  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa
  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa
  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa
  • Jan Pfeiffer: Pohyb železa

vernisáž  7. 3. 2015 v 16:00, výstava do 29. 3. 2015
kurátorka:
 Lenka Sýkorová
foto: Barbora Kleinhamplová

Jan Pfeiffer vystudoval v roce 2011 Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru Intermediální tvorby I Jiřího Příhody. V roce 2008 byl na AVU v Ateliéru hostujícího pedagoga Zbigniewa Libery. Absolvoval stáž na Cooper Union School v New Yorku v roce 2010 nebo rezidenci na Art School v Palestině v roce 2012. Ve své tvorbě zkoumá prostor a především pak vztah člověka v prostoru. Jeho vyjadřovacími prostředky jsou kresba, animace, objekt, instalace a video. Působí také jako filmový výtvarník (Cesta ven, 2014) či jako architekt výstavy (Slovo dalo slovo v Meetfaktory v Praze, 2013 nebo Bienále fotografie Liege v Belgii, 2014). Mezi jeho nedávné výstavní projekty patří Skrytá síla v Galerii Futura v Praze (2014) nebo Mastaby a skládky v Galerii Hit v Bratislavě (2015).

V Altánu Klamovka Jan Pfeiffer přestavil akci založenou na choreografii, která zapojila okolí galerie tedy parku Klamovka. Choreografie gradovala mezi nečinností a nečekanými shluky železa. Tematicky odkazovala na bitevní klid a vřavu, nalezneme zde ale také prvky agrese a v neposlední řadě i klidu a krásy. Celé akci dominovaly dočasné znaky, které vytvářely vizuální obrazce. Galerie se tak proměnila na zbrojnici a samotný umělecký počin nesl prvky akčního umění. Akce byla neopakovatelná a galerie se stala na dobu výstavy prostorem, kde bylo možné spatřit pozůstatky performance.

Lenka Sýkorová

Jak bys charakterizoval svou tvorbu?

Má tvorba má různé formální podoby, spojovacím článkem je však tvarosloví, podoba věcí ve vztahu k významům, např.: jak vypadá parlamentní lavice, dům, či oběd to má své politické důvody, zajímá mě zpětně zvýrazňovat, odhalovat politikum denních věcí…

Tvoje současná výstava v Altánu Klamovka. Jak bys ji vysvětlil běžnému návštěvníkovi?

To co divák uvidí v samotném Altánu, bude záznam akce, která proběhne kolem stavby během vernisáže. Akce - představení bude vycházet z oblíbených rekonstrukci historických bitev. Skupinka mužů nejprve odpočívá, připravuje se, po signálu se chopí zbraní a vydává se čelit nepříteli. Až potud je scénář tak jak jej známe, zbraně, i když kovové jsou v tomto případě však částmi, fragmenty ornamentů a ne bodnou, ani sečnou zbraní. Bojovníci skládají jednotlivá železa do domluveného postavení, místo útoku tak vzniká ornament. Vybrané obrazce jsou průmětem různých bojových znaků, korouhví metálů napříč časem.

Hlavním cílem bylo reagovat na romantické prostředí Altánu Klamovka a na stavbu samotnou, načrtnout jakousi historickou rekonstrukci, ale očekávané vyústění (agresi) nahradit geometrii, zaměnění emocí za rozjímání.

Jaké postavení má v Tvé tvorbě médium kresby?

Kresba je pro mne kostrou koncepcí každého vztahu linie, pokud se tedy něčeho z toho chci dotknout zabývat se tím - přijít tomu na kloub, jsem automaticky veden ke kresbě, ať již její podobu ukazuji v pohybu - pomocí animace, začleňuji ji do objektů - prostoru, či ponechávám skrytou ve skicovacích blocích.

Jan Pfeiffer