Lenka Sýkorová

Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase: nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000–2016 přináší pohled na rozvoj profese kurátora v České republice. Cílovou skupinou čtenářů jsou studenti vysokých škol se zaměřením na dějiny umění, kurátorství a vizuální umění a nejen odborná veřejnost. Cílem textu je dokumentovat projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátor a umělec-kurátors důrazem na experiment, a pojmem nezávislá galerie vedená v intencích laboratoře současného vizuálního umění. Jsou mapovány dílčí kurátorské aktivity s přihlédnutím k vytyčeným pojmům.

více...

Lenka Sýkorová (ed.)

Odborná publikace Postkonceptuální přesahy v české kresbě přináší teoretický pohled na vývoj české kresby v letech 2000–2015. Úkolem je teoreticky uchopit vývoj české (potažmo slovenské) kresby u mladých autorů. Cílem není dokonale zmapovat kresbu v současném  českém umění, ale naznačit určitou analýzu se zaměřením na umělce do 40 let. Dále v rámci případových studií poukázat na různorodost projevů a přesahů současné kresby v intermediální tvorbě s přihlédnutím k postkonceptuálním tendencím ve výtvarném umění. I když je kresba tradičním médiem, objevuje se aktuálně formou instalace, objektu, intervence do veřejného prostoru, participace, performance, digitálních technologií a nalezneme zde i polohy zkoumající hranice kresby formou experimentu.

více...

Konečně spolu: Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011
Lenka Sýkorová (ed.)

Publikace Konečně spolu je na téma disertační práce v doktorském programu oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Hlavní záměr textu je soustředěn na nezávislou galerijní scénu a fenomén umělce jako kurátora. Publikace dokumentuje projekt Czech Action Galleries. Výzkum se zaměřil na nezávislé galerijní instituce, jež jsou vedeny mladými vizuálními umělci, a na jejich vztah k preferovaným prezentovaným výtvarným formám, jakými jsou aktivismus, performance, umění site-specific a video art.

více...