Searching for lost worlds

Jana Bernartová (CZ), Petr Dub (CZ),
Darja Lukjanenko (UA) a Cameron Tauschke (AU)
11. − 14. 5. 2023

Kurátorka: Lenka Sýkorová (CZ)
Foto:
Studio Flusser

Zónu soumraku vnímáme jako rozhraní mezi dnem a nocí, ale také jako rozhraní mezi fyzickým a virtuálním světem. Vystavující umělci reflektují nejistotu současnosti a jisté hledání ztracených světů, kde lze každý stín chápat v kontextu Platónových představ jako odraz absolutní pravdy skutečnosti.

Catalogue-Supermarket-2023

více...

vernisáž 25. 4. od 18hod.

26. 4. − 21. 6. 2023
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Markéta Bendová

Ve skandinávské mytologii má strom života Yggdrasil podobu vesmírného jasanu, který spojuje naši pozemskou existenci, která se vertikálně táhne od podsvětí až k nebesům. Kořeny i větvemi zastřešuje jak vnitřní, tak vnější lidský svět a je zdrojem vesmírné moudrosti. Alice Máselníková se inspiruje ve své tvorbě právě touto mytologií a prostřednictvím kreseb a maleb otevírá možné způsoby hledání smyslu všedního dne, křehkosti okamžiku radosti či všeobjímající obyčejné krásy, kterou jsme obklopeni.

více...

V roce 2023 se kurátorský záměr nadále vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v současném umění, jakými jsou udržitelnost (nerůst), zklidnění mysli (zpřítomnění), minimalizace (životní nastavení) a návrat k tradici (hledání kořenů). Klíčovými médii jsou současná kresba, site-specific art, fenomén artist-run spaces a spolupráce se zahraničními autory v mezikulturním a mezinárodním kontextu. Představení mladé a střední generace vizuálních umělců. Výstavní plán zkoumá fenomény: „současné kresby s přesahy“, možnosti „nezávislého kurátorství“ a různých formátů "spolupráce“ v návaznosti na již vydané čtyři odborné publikace. Prezentováni budou ukrajinská umělkyně Darja Lukjanenkočesko-švédská umělkyně Alice Máselníková, ředitelka festivalu Supermarket Independent Art Fair, vybraní umělci z artist-run space Durden And Ray Gallery z Los Angelesrumunský autor Lucian Sandu Milea z bukurešťské ETAJ artist-run space. Závěrem roku se představí dánská umělkyně Maja Gade za Galerii CC v Malmö ve Švédsku.  Altán Klamovka si klade za cíl vytvořit autonomní výstavní zónu pro české i zahraniční vizuální umělce. Galerie napomáhá jejich profesionálnímu rozvoji. Výjimečnost galerie, i když disponuje malým výstavním prostorem, je v možnosti pracovat se site–specific projekty.

více...