18. 5. — 13. 7. 2022
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Martin Máslo
video: Tereza Havlínková

Kolektivní paměť tvoří naši identitu. Integrita každé lidské osobnosti je tak úzce spjata s politickými, sociologickými a antropologickými souvislostmi dějinného vědomí lokality, do které jsme se narodili. Válkou na Ukrajině se nám ve středo- východním evropském prostoru otevřela celá řada traumat. Koloniální paměť v kontextu bývalého východního boku a vlivu Ruska na něj je přítomna i v rámci umělecké praxe litevské umělkyně Marije Griniuk prostřednictvím vyprávění, které zdědila v rámci nesení rodinné tradice. V rámci svého uměleckého výzkumu se zabývá lokální kolektivní narativní praxí v kontextu eko‐násilí a post‐koloniální minulosti.

více...

Like living in the clouds

Karolina Lizurej (PL), Jan Pfeiffer (CZ), Hanna Råst (FI), Jasmin Schaitl (AT)

Kurátorka: Lenka Sýkorová

Pandemie nám dala prostor ke zklidnění a zpomalení. Začali jsme se učit žít tiše, jednoduše a v přítomnosti. Žít s lehkostí, jako žít na obláčku. Kresba jako intimní gesto se pro mnoho umělců stala nejpřímějším prostředkem pro vyjádření vnitřních prožitků. Propojením mysli, oka a ruky můžeme zachytit nejen svět kolem nás, ale i v nás. Kresebná čára, ať už na papíře nebo vedená hmotou v prostoru, je v současném umění stále silným vizuálním gestem.

Catalogue-Supermarket

více...

V roce 2022 se kurátorský záměr vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost, zklidnění mysli, minimalizace a návrat k tradici. Proběhnou čtyři výstavy s delším trváním a s propracovanější dokumentací se zacílením na současnou kresbu s přesahy a site-specific projekty založené na spolupráci se zahraničními autory v mezikulturním a mezinárodním kontextu. V první polovině roku se představí česká textilní designérka Alice Klouzková a litevská vizuální umělkyně Marija Griniuk. Podzimní sezónu zahájí irská umělkyně Alannah Robins. Závěrem roku bude prezentována mezinárodní přehlídka autorského plakátu 12th Virtual Biennale Prague na téma tradice. V květnu se budeme prezentovat na mezinárodní přehlídce Supermarket Art Fair ve Stockholmu.

více...

Doprovodné programy pro děti a dospělé jsou otevřeny také pro uprchlíky z Ukrajiny maminky s dětmi. Kontaktuje nás na augdesig@email.cz.

Супроводжувальні програми для дітей та дорослих також відкриті для біженців з України матерів з дітьми. Зв'яжіться з нами за адресою augdesig@email.cz.

více...