vernisáž 7. 9. od 18hod. za účasti Irské velvyslankyně v Praze

8. 9. − 9. 11. 2022
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: 
Markéta Bendová

V tomto krásném prostoru, v městském parku, zvu návštěvníka/diváka do pohlcujícího setkání s přírodou, které může iniciovat jakýsi milostný vztah mezi přírodou a lidstvem – a vzájemné léčení mezi nimi. Zkoumala jsem potenciální léčení v kontextu naší současné ekologické krize, hledala jsem udržitelnost přírodního prostředí s pokorou ke starodávným tradicím soužití a vzájemnosti mezi člověkem a přírodou. (...) S použitím kresby jako výchozího bodu se zcela ponořím do přírodního světa a z tohoto místa hlubokého zapojení vytvářím pohlcující instalace, kde se divák může koupat v lomeném světle a přírodě, cítit zakořenění k zemi a vidět, jako by to bylo "poprvé". Prostřednictvím hry s měřítkem a úhly pohledu se snažím zachytit pocit hloubkového vnímání na malém prostoru.

Alannah Robins

více...

Doprovodné programy pro děti a dospělé jsou otevřeny také pro uprchlíky z Ukrajiny maminky s dětmi. Kontaktuje nás na augdesig@email.cz.

Супроводжувальні програми для дітей та дорослих також відкриті для біженців з України матерів з дітьми. Зв'яжіться з нами за адресою augdesig@email.cz.

více...