mimořádné opatření

GALERIE UZAVŘENA OD 12. ŘÍJNA NA 14 DNÍ

Současně je výtvarná dílna a komentovaná prohlídka, plánovaná na sobotu 24. 10. 2020, přesunuta. Nový termín bude oznámen.

více...

16. 9. - 24. 10. 2020

VÝSTAVA Z DŮVODU MINOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PRODLOUŽENA DO 7. 11!
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto
: Markéta Bendová, David Vojtuš

David Vojtuš vytvářil dílo na pomezí objektu a grafiky v reakci na spotřební kulturu. Reflektuje konzumní společnost, ale také absenci klasické grafiky v současném umění. Pro Altán Klamovka připravil site-specifik objekt, který klade na diváka několik úkolů. Je variabilní, protože každý týden vzniká jiný obraz a situace. Upoutává svým detailem a vrstevnatostí. Odkazuje na současný tlak, na neustálou proměnu a reflektuje klam skutečnosti. Vystavený objekt současně vychází z prostorových limitů galerie.

více...

Od roku 2020 se vyvíjí kurátorský záměr Galerie Altán Klamovka v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost v umění a mezigenerační dialogy nastupující a střední generace. Proto mělo proběhnout jen pět výstav s delším trváním, avšak s propracovanějším systémem dokumentace – kvalitní fotodokumentací a video-rozhovory s umělci. Současně se galerie zaměřila na prezentaci zahraničních autorů a prohloubení spolupráce s nimi. Protože dnešní lekcí v důsledku pandemie je, že jsme podlehli spěchu. Tak ještě více zpomalíme. Z tohoto důvodu se přesouvají dvě výstavy zahraničních umělců na rok 2021!

Sociální distancování na základě pandemie zastavilo kulturní aktivity, které jsou závislé na návštěvnících a přímé interakci. Po prvním šoku je nezbytné pokračovat v práci, protože umění je nutné pro duševní hygienu, kterou stále potřebujeme. Úlohou kultury je, že umění má potenciál ovlivňovat budoucnost.

více...