Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi

  • Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi
  • Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi
  • Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi
  • Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi
  • Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi
  • Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi
  • Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi
  • Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi
  • Susanne Lund Pangrazio (SE): Západ slunce nad námi

16. 5 - 3. 7. 2024
kurátorka:Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová
video: Tereza Havlínková

Sníme o horách. Chceme je dobýt, dosáhnout vrcholu a být králi světa. Ale jak na ně stoupáme, chápeme nekonečnost naší vlastní velikosti a jejich lhostejnost vůči nám. Při procházce průrvami, údolími a převisy, vysoko v pohoří nás drsná krajina přivádí dále do své říše a dále od našeho vlastního světa. Výhled pod námi se tak stává jen prchavým snem, ze kterého není slyšet ani ten nejmenší zvuk.

Susanne Lund Pangrazio

Jen v samotě a tichu jsme schopni se plně ponořit do svého nitra. Obklopeni přírodou můžeme stoupat níže a výše údolími vnitřních krajin, kdy nedokážeme rozeznat rozdíl mezi imaginární představivostí a skutečným stavem. Nejasné hranice mezi vzpomínkami a fantazií se nám mísí svou efemérností. Nekonečnost hor a vnitřní světy jsou paralely, které se mimo výtvarné umění objevují i ve filosofii. Jsme hosté v horách. Ztraceni v čase a prostoru. Touláme se krajinou a současně i myslí. Skály jsou stabilní konstantou v kontrastu s křehkostí a pomíjivostí lidského života. Existovaly a zůstanou dlouho poté, kdy již nebudeme. Udržují život na Zemi. Jejich lidské dobývání a potřeba je vlastnit jen dokazují, že jsme jako liliputi k velikosti světa kolem nás. Přenesení monumentality hor do malého galerijního prostoru se vztahuje k demonstraci okamžiku zpřítomnění, kdy se plně můžeme ponořit do barev, tvarů a zvuku. Nechat se pohltit snovou krajinou na hraně probuzení. Vít, ptáci a tání ledovců nám zprostředkovává site-specific malířská instalace švédské umělkyně Susanne Lund Pangrazio. Jistý nadhled či podhled umožňuje vstoupit do mezičasí. Sebeidentifikace je často touhou po absolutnu na cestě hledání a schopnosti poznávat svět. Každé poznání je subjektivní a jeho předmětem je smyslově uchopitelný svět. A právě příroda nám poskytuje transcendentální citlivost. Tázání se na cestě hledání absolutna. Horizonty bytí, kdy západ slunce nad nám, může být parafrází západu slunce nad naší civilizací.

Lenka Sýkorová

Susanne-Lund-Pangrazio-catalogue

Susanne Lund Pangrazio je švédská vizuální umělkyně, která žije a pracuje na venkově ve Värmlandu na západě Švédska. Je absolventkou magisterského studia na Duncan of Jordanstone College of Art and Design ve Skotsku (2013) a bakalářského studia (Hons) v oboru globálních studií na Univerzitě v Göteborgu ve Švédsku (2010). Vystavovala v galeriích jako Artbug, Los Angeles; Gallery 70, Albánie; Arusha Gallery, Skotsko; Lapua Art Museum; Finsko a její díla lze nalézt v různých veřejných i soukromých sbírkách. Její práce se často zabývají pomíjivostí.

Malířskou instalaci doprovází hudební skladba Brekant od Cheryl E. Leonard. Inspirována zvuky z okrajů ledovců v Brekantu, ve kterých se prolínají terénní nahrávky větru a ptáků s improvizacemi ze zvuků získaných z žulových kamenů a skleněných lahvích. Cheryl E. Leonard je skladatelka, performerka, která nahrává v terénu a vytváří si nástroje. Pochází ze San Franciska a její díla zkoumají přírodní místa a ekosystémy a vztah člověka k nim.