Národní identita – čínský studentský plakát v návaznosti na mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha.
19. 11. – 14. 12. 2019
kurátorka: Lenka Sýkorová
Spolupráce Tereza Nováková a Viktor Čech
foto: Filip Vido

Téma identity se stalo nosným pro workshopy, které se uskutečnily pod vedením Lenky Sýkorové, Viktora Čecha a Terezy Novákové na podzim 2018 v Číně na třech čínských akademiích výtvarného umění (Shandong university v Jinanu, Hebei Academy of Fine Arts a Shanxi univerzity v Taiyuanu) v návaznosti na projekt Virtuální bienále Praha. Výstupním formátem se staly vystavené plakáty na téma národní identity.
více...

22. 10. – 16. 11. 2019
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Jana Kasalová

Rozhovor s Karlem Oujezdským nad výstavou Fluidum Jany Kasalové pro ČR Mozaika od 11:30 do 17:05 minuty. Poslechněte zde

V díle Jany Kasalové je tak důležité vidět nejen samotné kresby, jako záznamový výtvarný jazyk, ale nad touto formou, i když experimentálně pojatou, je nutné číst i koncept – samotnou myšlenku, která je zde mnohovrstevnatá s odkazy na prožívání člověka v daném místě.

více...

24. 9. – 19. 10. 2019
kurátorka: Lenka Sýkorová

foto: Markéta Bendová

Tvorba Jana Trejbala trvale osciluje mezi uměleckých a přírodovědným pohledem na svět. V Altánu Klamovka byly vystaveny kresby provedené metodou GPS skicování, které lze charakterizovat jako záznam performativního gesta pohybu umělce v dané lokalitě, ke které se vážou pokaždé jiné účely autora. Pro tyto autorské GPS skici je příznačné záměrné zapomnění, že je právě snímána trasa, což se projevuje v uvolněném a autentickém pohybu v lokaci.

více...

12. 9. – 21. 9. 2019
kurátorka: Šárka Koudelová
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

Ikonizovaná mladá dívka se z emancipujícího se „bezstarostného jarního kvítku“ v době pozdního kapitalismu proměnila v ultra žádanou komoditu – cílovou skupinu prodejců i hegemonistickým nástrojem prodeje. Snem všech oligarchů, kteří mladou dívku proměnili v konzumní perpetuum mobile – mladá dívka je jimi využívána k té nejsprostší objektivizaci a jelikož je mladistvě bažící po všem novém, je ve svém zneužití šťastná.

více...

25. 6. – 29. 6. 2019
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová
 
Mihaela Mihalache vystudovala University of Art and Design, Cluj Napoca v Rumunsku. Její tvorba vychází z návrhu prázdné místnosti – ateliéru, bytu. Tento prostor dále v procesu malby buduje a ohledá metodou přidávání jednotlivých vrstev. Rozmístěním věcí a vnitřního vybavení tvoří kompozici interiéru, kdy každý přidaný prvek posouvá hranice jeho vnímání. Autorka se zaměřuje na zachycení perspektivy nesouladu, nejednoznačných vzorců a vizuálních hádanek, které uchopuje tmavými mnohdy až monochromatickými barvami.
více...

20. 5. – 22. 6. 2019
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: archiv autora

Kresba jako základní kámen všech výtvarných médií je pro Frankovu tvorby klíčová. Krouží kolem ní v přesazích do dalších médií především pak do performance mnohdy se zapojením zvukových experimentů. Pozorování nejbližšího okolí spolu s vlastní reflexí neustálého každodenního vývoje mu generuje řadu inspirací, které se vrstvením stávají nepřehledné a zmatečné. Matěj Frank však ve svém díle udržuje jednoduchost formy či procesu. Pro Altán Klamovka navrhl prostorovou instalaci, která vytváří situaci pro vznik kreseb tvořených na daném místě a v čase.

více...

 30. 4. – 18. 5. 2019
kurátorka: Lenka Sýkorová

V Altánu Klamovku je vystaven nový projekt Malé spúšte  reflektující záblesky minulosti, která se nám mnohdy jeví jako mrtvá, avšak stále ovlivňuje naši přítomnost. Znepokojení z toho plynoucí spojené s osobními zážitky autorky, která delší dobu žila v okolí Altánu Klamovka, se tak stalo spolu s analýzou nově nabitých rodinných vztahů intenzivními inspiračními zdroji pro vystavený cyklus.

více...

 2. 4. – 27. 4. 2019
kurátorka: Lenka Sýkorová

Východiskem pro výstavu v Altánu Klamovka se stal humor, nadsázka a banalita. Nakonec byl vybrán starší soubor kreseb, který více zapadá do kurátorského záměru galerie s důrazem na kresbu, která je uchopena v rámci post-konceptuálního gesta. Dílo s názvem Domáca úloha vznikl v roce 2010, kdy Martin Kochan pracoval na čtvrtinový úvazek na Střední odborné polytechnické škole v Trnavě a současně jako brigádník třídil a montoval televize

více...

5. 3. – 30. 3. 2019
kurátorka: Lenka Sýkorová

V posledních letech Daniela Krajčová zpracovává tématiku migrace formou přímé interakce s utečenci žijícími na Slovensku, které přímo zapojuje do tvůrčího procesu. Geografické zakreslení vztahů je první fázi, kdy migranti kreslí mapu přátel žijících v jiných krajinách a současně popisují, co je s nimi spojuje a kde se poznali. Poté již autorka vytváří další kresebnou síť, která je její interpretací příběhů migrantů. Jedná se o volně stylizované asociace, které ilustrují jejich vyprávění.

více...

4. 2. – 2. 3. 2019
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Karolína Bílková

reportáž na Českém rozhlase v pořadu Mozaika - od 19. 40
 https://radiozurnal.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-7755891

V expozici Hranice stínu Pavel Trnka rozvíjí na dvou monumentálních a třech menších kresbách téma imaginativní krajiny, ve které se jako zjevení tkví zaklesnutá industriální architektura. Naznačená situace nás vtahuje do jakéhosi mezičasu apokalypsy zničené městské krajiny, kterou si nazpět bere sama příroda.

více...