Svetlana Fialová: Malé spúšte

  • Svetlana Fialová: Malé spúšte
  • Svetlana Fialová: Malé spúšte
  • Svetlana Fialová: Malé spúšte

vernisáž v úterý 30. 4. 2019 v 18:00, výstava do 18. 5. 2019, galerie otevřena ve středu a v sobotu 13-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program 18. 5. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Svetlana Fialová vystudovala Fakultu umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér grafiky a experimentální tvorby prof. Rudolfa Sikory), dále také Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství doc. Vladimíra Skrepla) a Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě (Ateliér +iXXI prof. Daniela Fischera, doktorandské studium). Jako jediná z české a slovenské scény je držitelkou prestižní ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize (2013) ve Velké Británii. Již si vybudovala specifický kreslířský rukopis s důrazem na jasnou obrysovou linii. Často pracuje s figurou, kterou zasazuje do chaotické kompozice a prostředí. Figura se tak ztrácí, jako v reálném světě v množství internetové zábavy, prokrastinace a zrychleného životního stylu. Ráda experimentuje a prošla si obdobími, kdy se vyjadřovala formou grafiky, malby, instalace.
V Altánu Klamovku je vystaven nový projekt Malé spúšte  reflektující záblesky minulosti, která se nám mnohdy jeví jako mrtvá, avšak stále ovlivňuje naši přítomnost. Znepokojení z toho plynoucí spojené s osobními zážitky autorky, která delší dobu žila v okolí Altánu Klamovka, se tak stalo spolu s analýzou nově nabitých rodinných vztahů intenzivními inspiračními zdroji pro vystavený cyklus. Svetlana Fialová současně však do díla promítla i nedávnou zkušenost s rezidenci v Japonsku, kde byla okouzlena otázkami pravdivosti, osobní autonomie a postavení ženy ve společnosti. Specifické metafory pod vlivem popkultury autorka ukryla do cyklu kreseb, ve kterých vědomě cituje fragmenty obrazů starých mistrů a mísí je s aktuálními prvky trendů vizuální komunikace. Tento způsob mixování stylů šikovně převádí do klikatící se kresby, která nemá ani začátek ani konec, a to na pozadí užití skicovitého způsobu. Osobitý kreslířský jazyk s jasnou a výraznou linií na pozadí komiksové kresby rozehrává ve figurativních motivech, s odkazy na internetovou subkulturu a zvláštní mytologii v dvojrozměrném prostoru kresby, ve kterém ráda pracuje s narušenou perspektivou. Zmražení okamžiku a přenesení jej do kresby je tak pro Světlanu Fialovou důležitým momentem, protože kresbu chápe jako médium pro rychlý záznam myšlenky a nejpřímější způsob vyjadřování.

Lenka Sýkorová