AUG DESIGN pořádá sedmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma INFORMAČNÍ VÁLKA.

22. 11 . - 14. 12. 2014

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Argentiny, Běloruska, Bulharska, České republiky, Číny, Ekvádoru, Francie, Itálie, Íránu, Japonska, Kolumbie, Kosova, Kuby, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Severní Koreji, Slovenska, Srbska, Španělska, Tchaj-wanu, Turecka, Ukrajiny, USA a Venezuely.

více...

14. 10. - 16. 11. 2014
kurátorka: Lenka Sýkorová

Reportáž na Artycok.tv http://artycok.tv/lang/cs-cz/27255/vsetky-kvety-svetaall-flowers-world

perfomance byla podpořena Květinářstvím Mládek

Mira Gáberová v Altánu Klamovka představí kolekci kreseb, videa a performance v průběhu vernisáže. Inspiraci nachází v každodenních situacích a ústředním tématem je její vztah k matce, která ji odešla před rokem. Kresby reflektují otisk nebo zrcadlení se matky v dceři. Mira Gáberová vytváří geometricko-organické kompozice květin, které jí věnuje.

více...

18. 9. - 12. 10. 2014

Za pěkného počasí si přineste deku.

kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová

Petra Herotová svou akcí “chvíli na Klamovce” narušila klasické schema chování návštěvníků vernisáže, která se tak stane jedinečným setkáním s historií parku Klamovka a nejenom něj, také s autorkou a se samotným galerijním prostorem. A to vše ve znamení šálku kávy.

více...

19. 8. - 14. 9. 2014
kurátorka: Lenka Sýkorová

Pro Altán Klamovka Magda Stanová připravila výstavní projekt s tématikou cestování, zaznamenávání a poznávání nových míst. Jedná se o soubor Travel Guide, který byl již vystavený v Bratislavě a v Benátkách, ale v Praze bude jako celek k vidění poprvé.

více...

1. 6. - 22. 6. 2014
kurátorka: Lenka Sýkorová

záznam performance: www.miroslavhasek.cz/artworks/portret-umelce-2014

Pro Altán Klamovka připravil Miroslav Hašek speciální projekt, kdy zapojil kolem osmdesáti dětí z mateřské školky na Klamovce do své tvorby. Jeho výstavní projekt tak řeší otázku autorství ve vztahu umělec-dílo, aktivní divák-spolutvůrce a v neposlední řadě pasivní divák–návštěvník galerie.

více...

29. 4. - 25. 5. 2014
kurátorka: Lenka Sýkorová

Pavlu Gajdošíkovou fascinuje jak samotná architektura – exteriér i interiér, tak i tzv. životní prostor, který obýváme a subjektivně prožíváme. Tento soukromý prostor vycházející z architektury, lze ale vnímat z různých kontextů kupř. sociologického, psychologického, uměleckého... Definování prostoru ať již abstraktní formou nebo jen fragmentalizací příběhů, které jsou na dané místo navázané, Pavla Gajdošíková zpracovala i v aktuální výstavě Zahrádka. Ta vznikla přímo pro galerii Altán Klamovka. Výstavní projekt vychází z historie parku Klamovka, kde je umístěn neogotický altán.

více...

1. 4. - 27. 4. 2014
kurátorka: Lenka Sýkorová

Repoztáž Markéty Hlinovské pro Artyčok.tv. Rozhovor vedla, natočila a editovala Nikola Brabcová.
http://artycok.tv/lang/cs-cz/

V současné tvorbě Hlinovské nalezneme také existencionální otázky. Jak nás ovlivňuje naše okolí? Jak se rozlišuje ve výsledku to, co chceme s tím, co a kdo nás ovlivňuje? Toto autorka symbolicky výtvarně ztvárňuje na prolínání zvířecího světa do lidského pomocí personifikovaných zvířat. V poslední době se její dílo posouvá z obecné roviny do osobní. Tím pádem se jedná o velmi intimní zpověď autorky. Ale i tak se její vyjadřovací formy nesou v rovině fragmentů předmětného světa.

více...

4. 3. - 30. 3. 2014
kurátorka: Lenka Sýkorová

rozhovor s Karlem Oujezdským při vernisáži       4. 3. 2014
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/srst-svetlo-hmota-a-prostor-na-kresbach-dany-sahankove--1327125

Její kresby jsou rozpoznatelné svým velkým formátem a černobílým provedením. Bohatá vnitřní struktura Sahánkových děl, která vzniká mnohahodinovou automatickou kresbou, působí na diváka svým expresivním charakterem. Střídáním tmavých a světlých ploch dokáže autorka velmi mistrně vyjádřit témata, která vycházejí ze zvířecí říše, ale také z té lidské. Často pak její kresby působí jako fragmenty předmětů dobře známých z domova s tím, že jsou podivně prorostlé srstí.

více...

4. 2. - 2. 3. 2014
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
architekt výstavy: Ondřej Čech
foto
: Jan Hromadko

rozhovor s Karlem Oujezdským pro pořad Mozaika na ČR Vltava - vysíláno 10. 2. 2014 - od 51minuty http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3058913

Ráda diváka mystifikuješ a uvádíš do tajemna. Jak budeš diváka manipulovat nyní, jaké k tomu využiješ prostředky?

Situace, kdy je divák uveden do nepochopitelné instalace, se kterou by se rád seznámil, ale bude muset překonat možná pocity fobie, dle svého svědomí. Bude uveden dovnitř mé zhmotněné představy a bude na něm, jak si to vysvětlí. V prostoru altánu přistane cosi...

více...